patents searches trademarks deposits copyrights licences
   information applications brands registrations advise designs

Eigenwijs: April 2003

Wat kan PatentAgent voor u betekenen?

PatentAgent is een adviesbureau voor al uw zaken betreffende ‘intellectuele eigendom’. Het gaat dan om octrooien, modellen, merken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten en licenties. Wij adviseren en helpen u bij de bescherming van uw ideeën, producten, processen, merknamen, beeldmerken en ontwerpen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de ‘stand der techniek’ en naar rechten van anderen. Indien nodig en gewenst kunnen wij de inschakeling regelen van een specialist. PatentAgent richt zich met name op bedrijven en omvat een landelijk netwerk van regionale vestigingen.
Voor meer informatie over de activiteiten van PatentAgent kunt u contact opnemen met één van de vestigingen of op het internet surfen naar: www.patentagent.nl

In deze nieuwsbrief:
– Euregio Business 2003 18 en 19 maart in het Expo Center te Hengelo
– Gemeenschapsmodel: tegen lage kosten uw ontwerpen beschermen in de gehele Europese Unie

Gemeenschapsmodel: tegen lage kosten uw ontwerpen beschermen in de gehele EU

Op de achterkant van deze nieuwsbrief wordt dit keer ingegaan op het onlangs ingevoerde ‘Gemeenschapsmodel’. Er wordt uitgelegd hoe u een groot aantal ontwerpen in één enkel depot in een relatief eenvoudige procedure en tegen relatief lage kosten in de gehele Europese Unie kunt laten vastleggen.

Organisatiebureau ProMess

Bij deze onze dank aan Rudi Wissink van Organisatiebureau ProMess voor de hulp bij het organiseren van de 1ste beurspresentatie van PatentAgent (zie verder www.promess.nl).

Euregio Business 2003.

Op 18 en 19 maart werd voor de 16e keer de Euregio Business beurs gehouden in het Expo Center te Hengelo.

De beurs staat al sinds het begin in het teken van relatiemarketing, dus voor bedrijven en door bedrijven (b-to-b). Voor PatentAgent was het doel om geïnteresseerden te informeren over Intellectueel Eigendom.
Een kleine 6000 bezoekers kwamen in 2 dagen tijd naar Hengelo. Zij waren niet alleen afkomstig uit Nederland maar ook uit de aanliggende Duitse regio, vandaar ook de naam Euregio Business.
Veel gestelde vragen aan de medewerkers van PatentAgent lagen op het gebied van model- en merkregistratie. Het artikel van van de Pol (vestigingsmanager PatentAgent Hengelo) over het gemeenschapsmodel (z.o.z.) sluit hier dan ook goed op aan.

Europese ‘Gemeenschapsmodel’: ontwerpen beschermen in de gehele EU

Het Europese ‘Gemeenschapsmodel’: eindelijk een goede en betaalbare mogelijkheid om uw ontwerpen te beschermen in de hele Europese Unie middels een enkel modeldepot.

Naast het ‘Gemeenschapsmerk’ is er nu ook het ‘Gemeenschapsmodel’. Dit is een verdere stap in de richting van de volledige harmonisatie van de Europese wetgeving aangaande ‘intellectuele eigendom’.

Met de invoering van het Europese ‘Gemeenschapsmodel’ is het mogelijk geworden modellen te laten registreren in de gehele EU in een enkele, relatief eenvoudige en goedkope, procedure.

De EU omvat de lidstaten Duitsland, Ierland, Nederland, Griekenland, Finland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk, België, Italië, Portugal, Spanje, Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken. In de toekomst komen daar naar verwachting nog een flink aantal landen uit Oost- en Zuid-Europa bij.

Onder ‘model’ wordt verstaan het uiterlijk van een product, en er zijn een aantal algemene eisen aan gesteld. Zo moet het model ‘nieuw’ zijn en een ‘eigen karakter’ bezitten.

In de Europese verordening wordt verder onderscheid gemaakt tussen geregistreerde en niet-geregistreerde modellen. Een niet-geregistreerd model is slechts drie jaar beschermd en de mogelijkheden om op te treden tegen inbreukmakers zijn beperkt. Een geregistreerd model biedt een betere bescherming bij een beschermingsduur van maximaal 25 jaar.

Hierna nog even de belangrijkste voordelen van een ‘Gemeenschapsmodel’ op een rij:

  • in een enkel depot alle landen van de Europese Unie meenemen;
  • een onbeperkt aantal modellen in een enkel depot, mits vallend in dezelfde klasse;
  • eenvoudige procedure;
  • geen tussenkomst van (dure) nationale buitenlandse agenten nodig;
  • kosten vergelijkbaar met een nationaal of Benelux depot.

Het is helaas niet mogelijk om hier verder in te gaan op alle praktische en juridische details. Heeft u echter vragen over het Europese ‘Gemeenschapsmodel’ of modeldepots in het algemeen, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de PatentAgent vestiging in uw regio. PatentAgent adviseert en begeleidt u graag bij al uw model- en merkregistraties.

F. van de Pol