patents searches trademarks deposits copyrights licences
   information applications brands registrations advise designs

Eigenwijs: April 2004

Kan PatentAgent ook voor ú wat betekenen?

PatentAgent bestaat uit een landelijk netwerk van adviesbureaus voor al uw vragen over ‘intellectuele eigendom’. Het gaat hierbij om zaken zoals octrooien, modellen, merken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten en licenties.
Wij adviseren en helpen u bij de bescherming van uw ideeën, producten, processen, merknamen, beeldmerken en ontwerpen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de ‘stand der techniek’ en naar rechten van anderen; indien noodzakelijk kunnen wij ook specialistische assistentie verzorgen.
Voor meer informatie over de activiteiten van PatentAgent kunt u contact opnemen met één van de vestigingen of kijken op: www.patentagent.nl

In deze nieuwsbrief:
– Nieuwe PA-vestiging in Maastricht (Dr.Ir. Robert Wolters).
– Euregio Business 2004.
– Project in de kijker “Van idéé tot patent” door Drs. Tom Klaver (PatentAgent Delft).

Nieuwe vestiging in Maastricht!

Sinds kort is de organisatie van PatentAgent uitgebreid met een vestiging in Zuid-Limburg. Onder leiding van vestigingsmanager Robert Wolters, zal vanuit Maastricht, een betere service aan de klanten in het zuiden van Nederland verleend worden.
De specialisatie van Robert Wolters ligt op het gebied van merken en modellen, maar ook voor uw overige vragen kunt u terecht bij deze vestiging.

Euregio Business 2004

Door het succes van afgelopen jaar is besloten om wederom deel te nemen aan de 17 e Euregio Business op 18 en 19 Maart in het Expo Center te Hengelo.

Deze beurs, bedoeld als netwerkplek voor bedrijven, is dus hét trefpunt van de ondernemers uit de regio.
Net als vorig jaar kwamen er een kleine 6000 bezoekers, het merendeel uit de regio, in 2 dagen tijd naar het Expo Center.
PatentAgent was met een aantal vestigingsmanagers en medewerkers op de stand aanwezig om in een persoonlijk gesprek vragen te beantwoorden en uitleg te geven over allerlei zaken op het gebied van Intellectuele Eigendom.

NB: Wist u dat u deze en ook andere nieuwsbrieven kunt downloaden als pdf-bestand?

Project in de Kijker: ‘Van idéé tot patent’

Zoals veel van de klanten van PatentAgent kwam ook de firma Constar Betonwaren uit Tiel direct ter zake met een aantal concrete vragen: “we hebben iets bedacht en dat willen we beschermen, maar hoe gaat dat nu eigenlijk? Wat moeten wij precies doen? En, ‘last but not least’, wat gaat dat allemaal kosten?”

Tijdens een eerste ontmoeten met Tom Klaver, vestigingsmanager PatentAgent Delft, is de ontwikkeling uitvoerig besproken en zijn de diverse beschermingsmogelijkheden in detail doorgenomen. In eerste instantie bleken de opties de vinding te octrooieren of hem als model te registreren.
Tom Klaver vertelt: “Het eerste heeft als voordeel dat het principe van de vinding beschermd wordt, maar als nadeel dat de kosten van een octrooiaanvraag relatief hoog zijn. In het tweede geval is de procedure weliswaar relatief goedkoop is, maar voor een modelregistratie is de bescherming beperkt. Bij een modelregistratie is namelijk alleen het uiterlijk beschermd. Gezien de toepassing in de markt kwam men al snel tot de conclusie dat in dit geval octrooieren de beste oplossing was –
de kosten waren namelijk een relatief ondergeschikte factor.”
Vervolgens komt dan natuurlijk de vraag: is het idee wel nieuw? Veel ondernemers die iets ontwikkelen kennen het aanbod op hun markt weliswaar goed, en ligt de conclusie ‘het is nieuw’ al snel voor de hand als hun idee nog niet eerder op de markt gebracht is, maar vergeten dat er inmiddels al het nodige bedacht èn geoctrooieerd is dat nooit de markt gehaald heeft! Dit betekent dus oppassen voor voorbarige conclusies! Daarom was het advies van Tom Klaver aan Constar om eerst een verkennend onderzoek uit te laten voeren.

Schets: resp. boven, zij en onderaanzicht

Omdat de vinding van Constar bij het onderzoek niet in de octrooiliteratuur terug werd gevonden, is daarop besloten een Nederlands octrooi aan te vragen. Tom Klaver vervolgt: “Het voordeel van een nationaal octrooi is dat, mocht de verdere ontwikkeling van het product voorspoedig verlopen, tot uiterlijk een jaar alsnog een internationaal octrooi aangevraagd kan worden.”

Foto: gestapelde blokken als kering

De vinding van Constar is een stapelbaar betonblok dat gebruikt kan worden voor het maken van, al dan niet tijdelijke, keerwanden die water en/of vloeistofdicht moeten zijn. Het bestaat verder uit een afdichting die rondom het blok gespannen wordt en op die manier alle kieren tussen de gestapelde blokken afdicht.
Hoewel eenvoudig; “je moet er maar opkomen!”
Zeker met alle problemen met hoog water van de laatste jaren, biedt deze Nederlandse vinding een oplossing die overal ter wereld toegepast kan worden. Andere mogelijke toepassingen zijn het gebruik bij de opslag van allerlei vochthoudende materialen zoals mest, maïs of potgrond.

Drs. Tom Klaver, PatentAgent Delft.