patents searches trademarks deposits copyrights licences
   information applications brands registrations advise designs

Eigenwijs: Juni 2007

PatentAgent kan ook voor ú iets betekenen!
PatentAgent is een landelijk netwerk van adviesbureaus voor al uw vragen op het gebied van ‘intellectueel eigendom’ zoals octrooien (patenten), merken en modellen.
Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het beschermen van uw ideeën, producten, processen, merken, logo’s en ontwerpen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de rechten van anderen (ter voorkoming van inbreuk) en naar de algemene ‘stand der techniek’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PatentAgent via telefoonnummer 053-483 66 30, email: of surf naar: www.patentagent.nl.

In deze nieuwsbrief:
– De Octrooibox
– Internetplagiaat een plaag?
– Project in de kijker “Hoe uw website te beschermen?”

De Octrooibox

Op 1 Januari dit jaar is in het kader van de Nota “Werken aan Winst” een opmerkelijke belastingmaatregel ingevoerd. Over de winst van bedrijven, die is gemaakt door gebruik te maken van een ingediend octrooi of patent, hoeven bedrijven minder belasting te betalen.

Het is natuurlijk de vraag of de administratieve rompslomp opweegt tegen de baten. Maar het betekent wel dat er nu ook een fiscale reden is om te overwegen een octrooi aan te vragen.
Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl

Internetplagiaat een plaag?

Behalve een goed antivirus en antispam programma is het tegenwoordig ook noodzakelijk een programma te gebruiken dat “phishing” voorkomt.
Hierbij trachten internetcriminelen u te misleiden door een nagenoeg exacte kopie van de website van bijvoorbeeld uw bank te maken waar u uiteraard vriendelijk verzocht wordt uw gegevens in te voeren.

Wat veel vaker voorkomt is dat men ook op het internet probeert mee te liften of aan te haken op andermans inspanningen en succes. Dit door gebruik te maken van een domeinnaam, en/of opmaak en stijl van de website, die wel erg veel op het origineel lijkt. Zeker wanneer men daarbij soortgelijke producten of diensten aanbiedt.

Het is uiteraard beter dit soort problemen te voorkomen. Het kan daarom verstandig zijn om uw handelsnaam of productnaam ook als een merk te deponeren.

Indien u last heeft van deze vorm van oneerlijke mededinging of als u hiervan juist wordt beschuldigd is het raadzaam om contact op te nemen met een adviseur, voordat u actie onderneemt.
Voor meer informatie en/of advies kunt ucontact opnemen met PatentAgent.

Project in de Kijker: ‘Hoe uw website te beschermen?’

De trend is om meer en meer via het Internet zaken te doen en elk jaar blijft de omzet via Internet groeien. Belangrijke spelers die hierin voorop lopen zijn de postorderbedrijven en de zogenaamde marktplaatsen zoals Marktplaats, Speurders en sinds kort ook “Bluuba” die de consument op hun wenken bedienen.

Ondanks deze trend blijft de internetpresentatie (website) van een groot aantal bedrijven veelal nog beperkt tot een veredelde vorm van een elektronische folder. Uiteraard is het handiger n goedkoper om de bedrijfsfolder of productencatalogus alleen op het internet bij te houden. Maar ook voor bedrijven kan het Internet een echte marktplaats zijn.

De heer Jan Svaheim, oprichter en directeur van Bluuba, in gesprek met Grietje Sulter, vestigingsmanager PatentAgent Groningen, signaleert dat steeds meer bedrijven, in navolging van de consument, beginnen om, naast hun passieve aanwezigheid op het internet, ook actief gebruik maken van marktplaatsen zoals bijvoorbeeld “Bluuba”.
Jan Svaheim vervolgt: ”tot nu toe gebeurt dat nog voor de incourante producten, die men zoekt of juist kwijt wil. Maar bedrijven gaan langzamerhand inzien dat zij ook heel goed courante producten op het internet kunnen aanbieden”.

Er wordt door Bluuba behoorlijk aan de weg getimmerd en de vraag van Jan Svaheim aan PatentAgent was dan ook hoe hij het beste zijn inspanningen op het internet kon beschermen.
Grietje Sulter legt uit: ”in het geval van Bluuba hebben we in eerste instantie een Benelux Merkenregistratie voor het woordbeeldmerk Bluuba verzorgd. De opbouw en vormgeving van de website valt daarentegen onder het auteursrecht dat vormvrij ontstaat, dat wil zeggen dat men er in principe niets voor hoeft te doen.
Maar een groot probleem bij auteursrecht is dat, áls er een discussie ontstaat over het auteursrecht, het altijd de vraag is wie nu de oudste rechten heeft.

Daarom is altijd het advies om in ieder geval een registratie te doen. Dan heeft men, mocht de discussie zover oplopen dat partijen voor de rechter komen te staan, in ieder geval een dateringsbewijs”.

Zoals door Jan Svaheim uitgelegd is de strategie van Bluuba, dat een oorsprong in Noorwegen heeft, om behalve in Nederland, ook in andere landen van Europa actief te worden. Grietje Sulter vult aan: ”met een Benelux merkenregistratie op zak is het mogelijk om binnen 6 maanden na indiening een Gemeenschapsmerk (EU-merk) aan te vragen waarbij men dan de indieningsdatum van het Beneluxmerk mag inroepen”.
Het is in principe ook mogelijk om rechtstreeks in het buitenland een merkenregistratie aan te vragen maar in vergelijking met de kosten van een Gemeenschapsmerk zullen de totale kosten voor registratie in een paar landen al hoger uitvallen. Het Gemeenschapsmerk geldt namelijk voor alle 27 landen van de Europese Unie.

Voor de vormgeving van de website hoeven er geen verdere stappen worden genomen omdat de meeste landen ter wereld het auteursrecht van personen en bedrijven uit andere landen respecteert.

Voor meer informatie over Bluuba wordt verwezen naar: www.bluuba.nl.
Voor informatie over een effectieve bescherming van uw merk of website kunt u contact opnemen met PatentAgent.

Grietje Sulter, PatentAgent Groningen
T 050-4042063 (bgg T 053-4836630)