PatentAgent octrooien & merken Wat doet PatentAgent? Begrippen en Afkortingen Veel gestelde vragen Wetteksten Links Nieuwsbrieven Sitemap line

octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
  onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

line

Handige Links

Algemeen

Wikipedia
Niet commerciƫle on-line encyclopedie met achtergrondinformatie over alle mogelijke onderwerpen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Google Patents
Toepassing van Google voor het geavanceerd on-line zoeken naar patenten.
https://www.google.com/advanced_patent_search

Prior Art Finder
Speciale zoekmachine van Google zoekt naar de stand-van-de-techniek op basis van trefwoorden en/of zinnen en combineert deze in een reeks mogelijke zoekopdrachten.
https://www.google.com/patents/related

Google Scholar
Zoeken in wetenschappelijke bronnen met behulp van deze speciale toepassing van Google.
http://scholar.google.nl/

Kamer van Koophandel (KvK)
Voor informatie over bedrijven, stichtingen en verenigingen zoals opgenomen in het handelsregister. Tegen betaling is o.a. nadere informatie over directie en bestuurleden alsook de jaarcijfers te raadplegen.
http://www.kvk.nl/

Europese KvK's
Voor het zoeken van informatie in de buitenlande KvK's in Europa.
Voor bedrijfsinformatie zoeken in de Europese handelsregisters.

boek9.nl of boeknegen.nl
Een site met archief opzoekfuntie, welke actualiteiten en commentaren over Intellectueel Eigendom bevat.
http://www.boek9.nl/

Auteursrecht

Stichting Auteursrechtmanifestatie
Website van de stichting met informatie over auteursrecht en naburige rechten specifiek voor bepaalde doelgroepen.
http://www.auteursrecht.nl/

BUMA/STEMRA
De BUMA/Stemra int als uitvoerende organisatie van de Vereniging BUMA en de stichting STEMRA vergoedingen voor het gebruik van auteursrechten op het gebied van muziek. De gelden worden verdeeld tussen componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers.
http://www.bumastemra.nl/

Octrooien (Patenten)

OctrooiCentrum Nederland (OCN)
Het OCN, dat valt onder het Ministerie van Economische Zaken, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het octrooisysteem in Nederland.
http://www.octrooicentrum.nl/

Europees Octrooibureau (EOB) (European Patent Office (EPO))
Deze organisatie, opgericht door een groot aantal Europese landen, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zogenoemde EP (European Patent) procedure.
Het EOB verzorgt ook de toegang tot het Europese netwerk van octrooidatabases Espacenet en het Europese Octrooiregister.
http://www.european-patent-office.org/

World Intelellectual Property Organisation (WIPO)
Organisatie die verantwoordelijk is voor de zogenaamde PCT (Patent Cooperation Treaty) procedure. Behalve octrooien houdt het WIPO zich ook bezig met merken en modellen.
http://www.wipo.int/

United States Patent and Trademark Office (USPTO) De USPTO is een federale organisatie die valt onder het US Departement of Commerce (Economische zaken) en verantwoordelijk voor het octrooi- en merkensysteem van de Verenigde Staten (gebruik pat2pdf om de documenten als pdf te verkrijgen). http://patents.uspto.gov/

Merken

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
Voorheen het Benelux Merkenbureau (BMB) dat belast is met de uitvoering van de eenvormige Benelux Merkenwet van 1971.
http://www.boip.int/nl/homepage.html

Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (OAMI)
Gevestigd in Alicante in Spanje regelt het Gemeenschapsmerk (EU-merk) en het Gemeenschapsmodel (EU-model). Hier is ook het register van deze EU-merken te vinden alsook TMView.
http://oami.europa.eu/

Chinese Trade Mark Office (CTMO)
Deze Chinese overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor voor het merkensysteem. Hier is ook het register van de Chinese merken te doorzoeken. http://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/

Modellen

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
Voorheen het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen (BBTM) is de instantie voor de Benelux Economische Eenheid die zorgt draagt voor de uitvoering van de Benelux Modellenwet van 1975.
http://www.boip.int/nl/homepage.html
 

Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (OAMI)
Gevestigd in Alicant in Spanje regelt Gemeenschapsmerk (EU-merk) en Gemeenschapsmodel (EU-model). Hier is ook het register van deze EU-modellen in te zien.
http://oami.europa.eu/

Domeinen

Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN)
SIDN verzorgt de uitgifte en registratie van Nederlandse domeinnamen (zogenaamde .nl domeinen). In het register is te achterhalen wie er als houder geregistreerd staat.
http://www.sidn.nl/

Domeinnaam-Jurisprudentie (DomJur)
DomJur is een samenwerking tussen het SIDN en de Universiteit van Tilburg (UvT). Er kan naar jurisprudentie op het gebeid van domeinnamen gezocht worden in het archief.
http://www.domjur.nl/

EURid
Vanuit Brussel (B) verzorgt deze non-profit organisatie de uitgifte en registratie van de Europese domeinnamen (zogenaamde .eu domeinen). Uit het register blikt wie als domeinnaam houder geregistreerd is.
http://www.eurid.eu/

DomainTools
Zoekmachine voor wie de eigenaar van een website is en welke andere domeinen deze nog heeft. http://www.domaintools.com/

Whois-Search
Zoekmachine voor wie de eigenaar van een willekeurige domeinnaam is. http://www.whois-search.com/

Juridisch

Juridisch Startpunt
Startportaal voor juridische informatie op het internet.
http://www.juridisch.com/

eJure
Is een internetportaal opgericht door de Overheid voor algemene praktische juridische informatie over internetrecht waaronder Intellectuele Eigendom.
http://www.ejure.nl/

Jure
Een website voor het opzoeken en bekijken van gerechtelijke uitspraken (jurisprudentie).
http://www.jure.nl/

Wetboek online
Internetsite met wetten en regelingen en mogelijkheid voor zoeken van uitspraken (jurisprudentie) in de LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer) database.
http://www.wetboek-online.nl/

De Rechtspraak
Toegang voor het vinden van o.a. gerechtelijke uitspraken (jurisprudentie) in de LJN database.
http://www.rechtspraak.nl/

De Overheid
Uitgebreide wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden met o.a. de wet- en regelgeving.
http://www.overheid.nl/

Europese Unie
Website van de Europese Unie met een samenvatting van de Europese wetgeving.
http://www.europa.eu/scadplus/leg/nl/s06020.htm

Curia
De site van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Hier is ook in het register de jurisprudentie op te zoeken inzake het Gemeenschapsrecht.
http://curia.europa.eu/nl/transitpage.htm

Wereldhandelsorganisatie
De Wereldhandelsorganisatie of World Trade Organization (WTO) heeft de taak om de internationale handel te bevorderen en beheert het TRIPs verdrag. In deze Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) zijn minimum eisen wat betreft intellectuele eigendom afgesproken.
http://www.wto.int/