octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Het Patent- of Octrooisysteem

Iedereen kent de waarde van octrooien of patenten als bescherming van uitvindingen. Maar ondernemers realiseren zich vaak te weinig dat patenten, en de uitgebreide literatuur daaromheen, ook op een andere manier van groot belang kunnen zijn voor hun bedrijf. De octrooiliteratuur vormt namelijk een zeer rijke informatiebron over de nieuwste trends in het marktgebied alsmede de laatste stand der techniek. Verder vindt men er gedetailleerde beschrijvingen van vele nog te commercialiseren ideeën.

Voor elk bedrijf is het daarom zinvol na te gaan hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van het octrooisysteem als informatiebron en als middel ter bescherming van de eigen activiteiten en producten.