octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: Juni 2006

PatentAgent kan ook voor ú iets betekenen!

PatentAgent is een landelijk netwerk van adviesbureaus voor al uw vragen op het gebied van ‘intellectueel eigendom’ zoals octrooien (patenten), merken en modellen.
Wij kunnen u adviseren en behulpzaam zijn bij het beschermen van uw ideeën, producten, processen, merken, logo’s en ontwerpen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de rechten van anderen (ter voorkoming van inbreuk) en naar de algemene ‘stand der techniek’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PatentAgent via telefoonnummer 053-483 66 30, email: of surf naar: www.patentagent.nl.

In deze nieuwsbrief:
– Nep-, spook- of valse facturen.
– Project in de kijker “Registeren, wel of niet zinvol?”

Nep- , spook- of valse facturen

Het kan zijn dat u, als eigenaar van een merk (merkhouder), een factuur ontvangen heeft voor het inschrijven van uw merk(en) in een register.

Bij nadere bestudering blijkt het om een voor u onbekende afzender te gaan en is de factuur daarnaast tevens een opdrachtstelling.
Helaas gaat het hier om een zogenaamde valse, spook- of nepfactuur.

Inmiddels heeft ook deze duistere bedrijfstak een internationaal karakter gekregen. Bij de officiële instantie zijn dergelijke spookfacturen bekend van ondermeer de volgende bedrijven:

Global Edition of Globus Edition, uit Hongarije
Edition The Marks uit Hongarije
TM-Collection eveneens uit Hongarije.

CCIT (Commercial Centre for Industry and Trade) uit Zwitserland
ZDR-Datenregister uit Duitsland

Trademark Publisher uit Oostenrijk
SPPP&I of SPPE eveneens uit Oostenrijk
FIPTR Service uit de Verenigde Staten
Enzovoort, enzovoort.

De indruk wordt gewekt dat door in te schrijven een bescherming van uw merk(en) in die landen wordt geregeld.
Het gaat hier echter niet om officiële registers en u betaalt dus voor een inschrijving in een register zonder enige juridische waarde.

Indien u een factuur heeft gekregen voor een inschrijving in een register en u twijfelt, dan is het advies uiteraard niet te betalen maar eerst contact op te nemen met uw adviseur op het gebied van Intellectuele Eigendom.

Maar u kunt ook met uw vraag terecht bij één van de vestigingen van PatentAgent bij u in de regio.

Project in de Kijker: ‘Registreren, wel of niet zinvol?’

Bij de bescherming van uw ontwikkelingen kan het registreren van groot belang zijn. Toch maken maar weinig bedrijven gebruik van deze mogelijkheid. Het zijn in ieder geval niet de kosten waarom registratie nagelaten wordt, want deze zijn betrekkelijk laag.

“Men denkt vaak dat het registeren alleen van belang is in het kader van het auteursrecht. Maar dit is maar ten dele waar, ook in het kader van andere intellectuele rechten zoals octrooirecht, merkenrecht en modelrecht kan het van belang zijn”, aldus Grietje Sulter, vestigingsmanager van PatentAgent Groningen.

John During, al sinds 1997 vestigingsmanager PatentAgent Enschede legt uit: ”het auteursrecht ontstaat vormvrij, dat wil zeggen dat er geen formulieren en dergelijke ingevuld behoeven te worden. Maar toch is het advies altijd te registreren. Registratie kan namelijk van groot belang blijken in het kader van het leveren van de bewijslast”. “Let wel”, vult Grietje Sulter direct aan,”registratie op zich is geen bewijs van het makerschap, het is louter een bewijs van datering”.

Een andere reden om te registreren is dat een ontwikkeling nog niet zo ver gevorderd is dat al octrooi (patent) aangevraagd kan worden.
Mocht een andere partij intussen wel een octrooi hebben aangevraagd dan kan de registratie van belang zijn om het “recht van voorgebruik” te bewijzen.

Bij het modelrecht kan registreren ook nuttig zijn. Vaak wordt een groot aantal varianten van een product ontwikkeld met elk een eigen vormgeving. Maar er wordt meestal met een beperkt aantal producten de markt opgegaan.
Al de overige varianten worden dan weliswaar in de ijskast gezet, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat deze bij de concurrentie terecht komen.

Indien wel veel productvarianten op de markt gebracht worden zou in principe voor elk product een modelbescherming aangevraagd kunnen worden. Kostentechnisch gezien is dat echter vaak geen haalbare kaart. In dat geval is een registratie een beter alternatief dan helemaal niets doen.

Dit laatste was dan ook de reden voor Danta’s Import om een aantal productvarianten auteursrechtelijk vast te laten leggen.
De heer Kraan van Danta’s Import legt uit: “ooit begonnen als enkel importeur ontwikkelen wij daarnaast nu ook zelf een groot aantal producten die zeer goed in de markt aanslaan.”

Peper en zout stelletjes (foto’s: Danta’s Import).

“De kosten om elk model te deponeren zijn echter, gezien de totale kosten, niet te verantwoorden” besluit hij.

Ook voor het merkenrecht geldt een soortgelijke redenering.
Een goede productnaam en een aansprekend logo zijn veelal het resultaat van een brainstormsessie.
Uiteindelijk wordt dan één naam en/of logo gekozen. Mocht dan blijken dat enkele varianten illegaal bij de concurrentie terecht gekomen zijn, dan komt de registratie van pas.

Let wel, voor elk geval moet apart bekeken worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en graag wil PatentAgent u daarbij helpen.

Grietje Sulter
PatentAgent Groningen
Tel. 050 – 404 20 63

John During
PatentAgent Enschede
Tel. 053 – 483 66 30

Voor meer informatie over Danta’s Import, zie www.dantasimport.nl

Nogmaals enkele peper & zoutstelletjes (foto’s: Danta’s Import).