octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: Oktober 2003

Wat kan PatentAgent voor u betekenen?

De PatentAgent organisatie bestaat uit een landelijk netwerk van adviesbureau voor al uw vragen betreffende ‘intellectuele eigendom’. Het gaat hierbij dan om zaken zoals octrooien, modellen, merken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten en licenties. Wij adviseren en helpen u bij de bescherming van uw ideeën, producten, processen, merknamen, beeldmerken en ontwerpen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de ‘stand der techniek’ en naar rechten van anderen, en indien noodzakelijk kunnen wij ook specialistische assistentie verzorgen.
Voor meer informatie over de activiteiten van PatentAgent kunt u contact opnemen met één van de vestigingen of kijk op: www.patentagent.nl

In deze nieuwsbrief:
– Nieuwsbrief per e-mail (pdf).
– Internetgebruik bij bedrijven.
– Project in de kijker “Ventilatie inrichting”.
– Nieuwsbrief per email (pdf)

Op verzoek is het nu ook mogelijk om in het vervolg de nieuwsbrief als pdf-bestand per elektronische post te ontvangen. Vult u dan hiervoor op de antwoordstrook uw e-mailadres in of stuur een korte e-mail naar één van de PatentAgent vestigingen.

Internetgebruik bij bedrijven

In een periode van amper 5 jaar is het percentage van een internetaansluiting bij bedrijven met meer dan 5 werknemers bijna explosief gestegen van ca. 10% in 1996 tot meer dan 80% in 2001 (bron: CBS), zie de figuur.
Inmiddels gebruiken nu bijna alle ondernemingen internet en veel medewerkers hebben een eigen e-mailadres dat zij ook regelmatig gebruiken om te communiceren. Het versturen van de nieuwsbrief per e-mail past dan ook uitstekend in deze ontwikkeling.

(redactie: in verband met de hoeveelheden spam die bedrijven per email ontvangen is deze dienstverlening inmiddels gestaakt).

Project in de kijker

Misschien heeft u het al in de krant gelezen of het op de televisie gezien. De Vries Kozijnen heeft een nieuw ventilatiesysteem ontwikkeld in samenwerking met de Technische Universiteit Delft (TUD). Dit systeem werd vervolgens uitgebreid getest in de draaibare testwoning bij het Energie Centrum Nederland (ECN) te Petten. Deze draaibare testwoning, uiteraard volledig voorzien van hypergevoelige meetapparatuur, drijft op een plateau van piepschuim in een betonnen waterbak van een halve meter diepte. Het draaien van de woning kan daarbij door één persoon gebeuren. Zie verder de achterkant van deze nieuwsbrief.

PatentAgent is een landelijk netwerk van adviesbureaus op het gebied van intellectueel eigendom met vestigingen in Maastricht, Eindhoven, Enschede, Delft en Groningen. Kijk op http://www.patentagent.nl voor meer informatie over de activiteiten van PatentAgent.

Project in de Kijker: ‘Nieuw ventilatiesysteem’

Deze keer een voorbeeld van een betrekkelijk eenvoudig te kopiëren nieuw ventilatiesysteem. Een goede bescherming is hier van groot belang, juist omdat het systeem zo gemakkelijk is na te maken.

De Vries Kozijnen B.V., een innovatief bedrijf actief in de bouwsector en gevestigd in Gorredijk (Fr.), houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling van zogenaamde ‘actieve’ gevels. Deze gevels reageren ‘actief’ op veranderende omstandigheden (licht, lucht, warmte en geluid). Dit leidt tot een verbetering van comfort, energiebesparing en een gezonder binnenklimaat.
In dit kader is binnen De Vries Kozijnen een nieuw, in een wand in te bouwen, ventilatiesysteem ontwikkeld. Het testen van dit systeem vindt plaats in een testwoning in samenwerking met het ECN en de TU Delft, zie onderstaande foto.

De draaibare testwoning (foto: DVK)

De heer de Boer, belast met nieuwe ontwikkelingen binnen De Vries Kozijnen en één van de uitvinders, vertelt: “We wisten dat een uitvinding die in de openbaarheid is geweest in principe niet meer geoctrooieerd kon worden. Daarom besloten we om vóór het gereedkomen van de testwoning contact op te nemen met mevrouw Tan van PatentAgent Groningen, met wie we al een goed contact hadden opgebouwd in eerdere projecten.”

Door mevrouw Tan werd geadviseerd eerst in de octrooiliteratuur te kijken of een dergelijk ventilatiesysteem al eerder is beschreven.

Bij dit verkennend onderzoek werden geen nieuwheidschadelijke documenten gevonden. Omdat De Vries Kozijnen zich voornamelijk richt op de Nederlandse markt, is gekozen voor een Nederlandse octrooiaanvraag welke werd begeleid door PatentAgent Groningen.

Het ventilatiesysteem van De Vries Kozijnen (DVK)

Op de foto hierboven is te zien dat het afsluitende element van het ventilatiesysteem taps toeloopt en langs een rail wordt bewogen. In de getoonde positie is de ventilatie maximaal. Bij reguliere ventilatie steekt het beweegbare deel veel minder ver uit de wand, en valt de ventilatie-inrichting zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant vrijwel niet op. In gesloten toestand valt het beweegbare deel geheel binnen de opening zodat aan beide zijden een vlakke wand overblijft. Bij een juist ontwerp is de inrichting dan zelfs vrijwel onzichtbaar.

Dicht | Half-open | Maximaal open
Schematische doorsnede ventilatie-inrichting.

Binnenkort zal aan De Vries Kozijnen octrooi worden verleend. Dit octrooi vormt een stevige juridische basis om, zonder toestemming kopiërende, concurrenten aan te pakken.