octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: Juni 1999

Wij zijn zeer verheugd om u hierbij het eerste nummer van onze nieuwsbrief te kunnen presenteren, waarmee wij u op geregelde tijdstippen op de hoogte houden van de projecten en activiteiten van PatentAgent. Wij willen zo in contact blijven met de mensen die wij anders slechts nu en dan zien.
Daarnaast willen wij met u nuttige informatie en wetenswaardigheden delen, bijvoorbeeld websites, onderzoeken, artikelen en praktijkervaring. Tot slot hopen wij dat dit initiatief bij u in de smaak zal vallen. Heeft u na het lezen opmerkingen of suggesties, dan ontvangen wij deze graag.

Octrooiliteratuur;
belangrijke informatiebron
(uit: BTC Courant, december 1997)

“Veel ondernemers realiseren zich te weinig dat octrooien (patenten) en de uitgebreide literatuur daaromheen van groot belang kunnen zijn voor hun bedrijf.
Ten onrechte denkt men vaak dat octrooien alleen van belang zouden zijn als bescherming van nieuwe uitvindingen. Niets is minder waar!

Octrooiliteratuur vormt eveneens een zeer rijke informatiebron over nieuwe ontwikkelingen bij de concurrentie. En vaak blijkt dat men eenvoudig kan besparen op ontwikkelingskosten door niet ‘opnieuw het wiel uit te vinden’, maar door bijvoorbeeld een licentie te nemen op een bestaand octrooi of gebruik te maken van een vervallen octrooirecht”, aldus Frans van de Pol, manager PatentAgent.
Zoeken

“Het vinden van de gewenste informatie uit de grote hoeveelheid octrooiliteratuur, kan ingewikkeld en tijdrovend zijn voor iemand die hier minder in thuis is. Wij doen voor de klant onderzoek naar interessante octrooien. We volgen de ontwikkelingen die van belang zijn voor het betreffende bedrijf en houden de klant hiervan op de hoogte. Daarnaast doen we onderzoek naar de nieuwheid van vindingen, treden op als contactpersoon bij octrooiaanvragen en licenties, en geven algemene informatie en advies op het gebied van octrooien en wat daarmee samenhangt. Men kan ons incidenteel inschakelen of op contractbasis als een ‘eigen’ specialist en vaste contactpersoon op octrooigebied”, legt Van de Pol uit.

Voordeel

PatentAgent richt zich dus in de eerste instantie op bedrijven die hun voordeel willen doen met de grote hoeveelheid technische kennis en marktinformatie die ligt besloten in de octrooi-informatie.

Project in de kijker

In de rubriek ‘project in de kijker’ geven wij een voorbeeld van een opdracht die wij recentelijk hebben uitgevoerd.

DRAAIBARE VLAGGENMAST

succesvolle samenwerking Aermast en PatentAgent

In het afgelopen jaar heeft PatentAgent een serie opdrachten uitgevoerd voor Aermast BV in Haaksbergen. Aermast is gespecialiseerd in de assemblage van aluminium en glasvezelversterkte polyester vlaggenmasten, en levert aan ‘vlaggendrukkers’ in heel Europa.
Ronald Simmelink, manager van Aermast, vertelt: “Ons bedrijf levert o.a. masten voor banieren met een ‘draaitopsysteem’. Hierbij kan de banier zich richten naar de wind, maar er blijft een kans op vastdraaien om de mast en er kunnen ontsierende slijtageplekken ontstaan door het draaiend glijden van de geleidingsringen over de mast. We zijn daarom de ontwikkeling gestart van een mast met een draaisysteem in de voet waarbij de mast als geheel kan draaien. Maar we hadden in het verleden al een ‘aanvaring’ gehad met een concurrent die claimt een patent te hebben op masten met een draaimechanisme in de voet, of zelfs op alle masten met een draaisysteem.”

“In een eerste gesprek van Aermast met PatentAgent, concludeerden we dat het belangrijk was globaal in kaart te brengen wat er voor patenten zijn op het gebied van vlaggenmasten en om welke bedrijven het gaat. Wij weten uit ervaring dat je bij zo’n zoekactie vaak op andere onverwachte oplossingen stuit en nieuwe waardevolle ideeën opdoet.”, aldus Frans van de Pol, manager PatentAgent.

PatentAgent vond enkele tientallen patenten die vlaggenmasten of –stokken beschrijven met draaimechanismen, variërend van simpele lussen die draaien rondom een vaste mast tot een complexe constructie met een in zijn geheel draaiende mast. Verder bleken er nog vele andere ideeën te vinden zijn in de octrooiliteratuur, zoals een mast kantelbaar in de voet zodat onderhoud aan

de top eenvoudiger is, een idee voor het opslaan van de vlag ìn de mast, een systeem voor het automatisch tonen en verbergen van de vlag, en een mechanisch systeem om de vlag zonder wind te laten wapperen.
Simmelink vervolgt: “De resultaten van dit eerste verkennend onderzoek van PatentAgent waren zeer nuttig bij de verdere ontwikkeling van onze nieuwe mast. We hebben vervolgens opdracht gegeven een onderzoek te doen naar alle octrooien, modellen en merken op naam van twee Nederlandse concurrenten. En verder nog een meer specifiek en diepgaand inbreuk- onderzoek naar octrooien geldig in ons gehele marktgebied.”

“We vonden ruim honderd patenten betreffende draaibare vlaggenmasten in de opgegeven landen, waarvan uiteindelijk een zevental relevant leek in verband met de nieuwe mast. Deze zijn in meer detail onderzocht en bekeken door onze octrooigemachtigde. De conclusie: er zijn volgens ons in de opgegeven landen geen patenten geldig zijn waar Aermast inbreuk op zou maken. Dat neemt niet weg dat altijd de kans bestaat dat iemand Aermast daarvan gaat beschuldigen, maar wij denken dat Aermast in dat geval sterk staat en in principe weinig te vrezen heeft.”, legt Van de Pol uit.

Zowel Aermast als PatentAgent zijn zeer tevreden over de samenwerking. Aermast heeft inmiddels een Duits bedrijf overgenomen, waar de roterende mast geproduceerd wordt. Alles wijst er op dat Aermast de nieuwe draaibare vlaggenmast met veel succes in de markt gaat zetten!