octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: Maart 2005

Kan PatentAgent ook voor ú wat betekenen?

PatentAgent bestaat uit een landelijk netwerk van adviesbureaus voor al uw vragen over ‘intellectuele eigendom’. Het gaat hierbij om zaken zoals onder andere octrooien, merken en modellen.
Wij adviseren en helpen u bij de bescherming van uw ideeën, producten, processen, merknamen, beeldmerken en ontwerpen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de ‘stand der techniek’ en naar rechten van anderen; en indien noodzakelijk kunnen wij ook specialistische assistentie verzorgen.
Voor meer informatie over de activiteiten van PatentAgent kunt u contact opnemen met één van de vestigingen of surfen naar: www.patentagent.nl

In deze nieuwsbrief:
– Bedrijven Kontakt Dagen (BKD)
– PatentAgent vestiging in Eindhoven.
– Bedrijven Kontakt Dagen.
– Project in de kijker “Licenties, een lust of een last?”

Ook een Eindhoven PatentAgent vestiging in Eindhoven

Reeds enige tijd, namelijk sinds augustus 2004 is de organisatie van PatentAgent uitgebreid met een vestiging in Eindhoven.
Onder leiding van vestigingsmanager Meline van’t Hof, wordt vanuit Eindhoven een betere service aan de klanten in het zuiden van Nederland, en met name in Noord-Brabant, verleend.
U kunt voor al uw vragen terecht bij deze vestiging ().

NB: omdat gebleken is dat veel anti-spam software de nieuwsbrief per e-mail als spam beschouwd is besloten om hiermee te stoppen.
Onze excuses voor eventueel ongemak.

Bedrijven Kontakt Dagen (BKD)

In vervolg op eerdere succesvolle beursdeelnames was PatentAgent ook met een stand aanwezig op de Bedrijven Kontakt Dagen op 12 en 13 oktober (2004) in het MECC te Maastricht.

De BKD is met 330 presenterende bedrijven en ca. 8200 bezoekers uitgegroeid tot het business-to-business evenement in de meest zuidelijke Euregio van Nederland, die ook Belgische en Duitse bezoekers trekt.

Vestigingsmanagers van Patentagent hadden het dan ook druk met het beantwoorden van vragen en het geven van voorlichting over de meest uiteenlopende zaken op het gebied van Intellectuele Eigendom.

Project in de Kijker: ‘Licenties, een lust of een last?’

Er zijn nogal wat bedrijven die een licentie hebben en daar trouw elke periode de overeengekomen licentievergoeding voor betalen, maar zich daarbij niet meer afvragen of deze vergoeding niet naar beneden bijgesteld kan worden of eigenlijk nog wel noodzakelijk is.

Een licentie is de toestemming tot het gebruik van bijvoorbeeld een product, procédé, merknaam of het uiterlijk (model) van een product. Een licentie kan echter op veel meer zaken betrekking hebben maar wordt hier gemakshalve beperkt tot een licentie op basis van een octrooi, merk of model. Zo kan een bedrijf gebruik maken van een gepatenteerde werkwijze bij de fabricage of gebruik maken van een geregistreerd model voor de vormgeving van het uiteindelijke product. De licentiegever, dit is de eigenaar van het octrooi of de houder van het modeldepot, geeft dan het recht tot het gebruik en als tegenprestatie betaalt de licentienemer hiervoor een afgesproken vergoeding. De licentiegever exploiteert dus in wezen zijn alleenrecht (monopolie).

“Bij de totstandkoming van de licentieovereenkomst is indertijd uiteraard uiterst zakelijk over de hoogte en duur van de licentievergoeding of licentiefee onderhandeld”, aldus John During, vestigingsmanager PatentAgent Enschede.
“Hoe de licentieovereenkomst er dan uiteindelijk uit komt te zien kan daarbij sterk variëren, van enkele bladzijden tot een zeer uitgebreid boekwerk waar de specialisten hun kennis in hebben gestopt. Belangrijk is echter te weten dat hierbij een aantal omstandigheden een grote rol hebben gespeeld zoals onder meer de toenmalige stand der techniek en of er meerdere alternatieve licentiegevers zijn geweest. Als er sprake was van een monopoliepositie dan was uiteraard de onderhandelingsruimte beperkt.”

Intussen is echter de laatste jaren de financiële situatie voor veel bedrijven door al maar stijgende kosten en stringentere regelgeving er niet rooskleuriger op geworden. De wereldeconomie dwingt bedrijven op alle mogelijke fronten de kosten te verminderen om te kunnen blijven concurreren en de terugkerende licentievergoeding kan dan als een steeds zwaardere last worden ervaren.
“Het kan daarom voor deze bedrijven zeker interessant zijn om na te gaan of het betalen van de vergoeding wellicht fors naar beneden bijgesteld kan worden of eigenlijk nog wel zo noodzakelijk is”, vervolgt John Düring. “Want misschien is binnen het bedrijf onopgemerkt gebleven dat inmiddels helemaal niet meer van de oorspronkelijke gepatenteerde werkwijze of beschermde producten gebruik wordt gemaakt, dan wel dat er inmiddels andere oplossingen zijn gevonden.”

Wat regelmatig voorkomt is dat de registratie van het octrooi inmiddels is verlopen, bijvoorbeeld omdat de instandhoudingstaksen te laat of niet meer betaald zijn door de licentiegever. Ook voor een merk of modelregistratie kan de vernieuwingstaks te laat of helemaal niet meer betaald zijn. In zulke gevallen is dus de licentie waardeloos geworden en daarmee de betalingen overbodig. Het kan ook zijn, dat destijds de onderhandelingen afgesloten zijn voordat het internationale nieuwheidsonderzoek ter beschikking lag en/of dat intussen documenten gepubliceerd zijn, die aan het ingediende octrooi afbreuk doen. Verwacht in ieder geval niet bij voorbaat, dat de licentiegever dit uit zichzelf kenbaar zal maken, al is hij wel verantwoordelijk voor het handhaven van de bescherming (bijvoorbeeld tegen inbreuk door derden).
Bij het gebruik van een merknaam kan het zijn dat inmiddels zo’n stabiele klantenkring is opgebouwd, dat men niet bang hoeft te zijn dat deze wegloopt als de naam van het product of dienst verandert. Ook het uiterlijk van een product kan misschien aan de tijd aangepast worden door uit te gaan van een nieuw model.

“Het kan dus lonen om de situatie inzake de intellectuele eigendom te bestuderen en in het bijzonder de licenties omdat in de regel de vergoedingen nogal fors kunnen zijn.”

John During

PatentAgent Enschede