octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: November 2007

Kan PatentAgent ook voor ú iets betekenen?

PatentAgent is een landelijk netwerk van adviesbureaus waar u terecht kunt voor al uw vragen op het gebied van ‘intellectueel eigendom’ zoals octrooien (patenten), merken en modellen.
Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het beschermen van uw ideeën, producten, processen, merken en ontwerpen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de rechten van anderen (ter voorkoming van inbreuk) en naar de ‘stand der techniek’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PatentAgent via telefoonnummer 053-483 66 30, email: of surf naar: www.patentagent.nl.

In deze nieuwsbrief:
– Powered by Twente
– Project in de kijker “Afschaffing vertaalplicht voor octrooien”

Powered by Twente

Op 25 en 26 Oktober vond het eerste Innovatie festival “Powered by twente” plaats op de campus van de Universiteit Twente en het aangrenzende Business & Science Park Enschede.

Het grootst opgezette evenement was een combinatie van een Symposia en een bedrijvenbeurs. De Symposia stonden in het teken van ondernemerschap en innovatie terwijl op de bedrijvenbeurs innovatieve bedrijven zichzelf konden presenteren.
Verder was er, o.l.v. een BN’er, een forumdiscussie over de verdere ontwikkeling van Twente als innovatieve regio.

Zoals de titel van het evenement al verwoord was het de bedoeling om met name de Twentse bijdrage aan de Nederlandse
innovatiekracht beter zichtbaar te maken.

Ook PatentAgent was op de beurs aanwezig voor het geven van voorlichting en het beantwoorden van vragen over allerlei aspecten van Intellectuele Eigendom.
Door het karakter van de beurs waren er volgens vestigingsmanager John During en collega Ir. H.Siasi vooral vragen hoe men op een verantwoorde wijze in de beginfase van een ontwikkeling deze kan beschermen. In dat stadium is namelijk enerzijds de ontwikkeling wel met externe partijen zoals financiers en/of productiebedrijven gesproken moet worden om de ontwikkeling niet op te houden.
Voor meer informatie en/of advies kunt u contact opnemen met PatentAgent.

Project in de Kijker: ‘Afschaffing vertaalplicht voor octrooien ’

Om een Europees octrooi te verkrijgen, moet het octrooi, zowel de beschrijving als de conclusies worden vertaald voor die landen waarin de octrooihouder het octrooi wil laten gelden (vertaalplicht). Deze vertaalkosten kunnen tot wel 40% van de totale octrooikosten uitmaken.

In oktober 2005 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Vertalingenprotocol” oftewel de Overeenkomst van Londen (‘London Agreement’ aangenomen. Deze Overeenkomst van Londen (OvL) is opgesteld om de vertaalkosten voor octrooihouders te vermindeen door de genoemde vertaalplicht te beperken.Ieder land dat zich bij de overeenkomst van Londen wil aansluiten kiest daarbij een van de talen Engels, Frans of Duits (Nederland heeft voor het Engels gekozen). Van de Europese octrooien die in de gekozen taal opgesteld zijn, hoeven dan alleen nog maar de conclusies in de oorspronkelijke landstaal vertaald te worden.
Dat wil zeggen dat Europese octrooien – op de octrooiconclusies na – bij verlening dus ook niet langer in het Nederlands vertaald hoeven te worden. Voor Nederland volstaat dan de Engelse tekst van de octrooibeschrijving. Deze overeenkomst zal een flinke besparing in forse kostenpost van een Europees octrooi met zich meebrengen.

De aanvaarding van dit wetsvoorstel betekende indertijd niet dat de vertaalplicht ook direct werd afgeschaft, aangezien de aansluiting bij de overeenkomst van Londen vrijwillig was. Het Vertalingenprotocol bevatte namelijk de bepaling dat het pas van kracht zal worden nadat acht landen, waaronder de grote drie: Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, de overeenkomst van Londen geratificeerd zouden hebben.
Van de in het Duits of Frans opgestelde octrooien zal in het algemeen ook een Engelse tekst beschikbaar komen omdat deze octrooien meestal ook in het Verenigd Koninkrijk zullen gaan gelden. Alleen in die gevallen waar geen Engelse tekst beschikbaar is, zal het octrooi nog in het Nederlands of Engels vertaald moeten worden.

Nadat recent het vertalingenprotocol ook door Frankrijk bekrachtigd is werd aan de voorwaarde voldaan en werd het Vertalingenprotocol van kracht en vervalt dus in ons land de vertaalplicht van Europese octrooien.
Vertalingen kosten de houders van octrooien veel geld en moeite en in dit verband zouden de administratieve lasten voor het bedrijfsleven worden verlaagd; er zou naar schatting een lastenverlichting van elf miljoen euro mee gemoeid zijn.

Aan de andere kant kan het afschaffen van de vertaalplicht in een Europees land zonder de toepassing ervan in een ander Europees land wel nadelen leveren voor bedrijven in het land waar geen vertaalplicht van kracht is. Dat wil zeggen dat door het afschaffen van de vertaalplicht wordt het voor andere landen goedkoper hier in Nederland een Europees octrooi te vestigen en dus de concurrenten in de landen met de vertaalplicht – zoals Spanje en Italië – in een nog gunstiger positie terechtkomen.

Verder bestaat er hierdoor een grote kans dat landen zonder vertaalplicht zoals Nederland met een vloed van Europese octrooien zullen worden geconfronteerd waardoor het met name voor kleinere bedrijven moeilijker wordt om te controleren in hoeverre zij de octrooien van buitenlandse concurrenten schenden en zullen snel stijgende kosten van juridische procedures mee gemoeid kunnen gaan.

Als u wilt weten wat de Overeenkomst van Londen voor gevolgen heeft voor uw situatie kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van PatentAgent.

Dr. Grietje Sulter
PatentAgent Groningen
T 050-4042063
(bgg T 053-4836630)