octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: November 2008

Bescherming van uw Intellectuele Eigendom.

PatentAgent is een landelijke organisatie voor al uw vragen op het gebied van Intellectueel Eigendom. Wij kunnen u adviseren en helpen bij het beschermen van uw ideeën, producten, merken en ontwerpen (designs). Wij kunnen u niet alleen van dienst zijn met het uitvoeren van octrooionderzoek en het opstellen van octrooiaanvragen, maar ook met het verzorgen van uw merkenregistraties en modeldepots in binnen en buitenland.
Daarnaast kunnen wij onderzoek doen naar de stand der techniek, in het kader van uw productontwikkeling en de mogelijk rechten van anderen, om eventuele inbreuk te voorkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PatentAgent via telefoonnummer 053-483 66 30, email: of onze website: www.patentagent.nl bezoeken.

In deze nieuwsbrief:
– Einde 6-jarig octrooi
– Project in de kijker: “merkenoverdracht”

Einde 6-jarig octrooi

Met ingang van 5 juni 2008 kan in Nederland nog slechts één type octrooi aangevraagd worden. Door aanpassing van de Rijksoctrooiwet (ROW) is het zesjarig of kort octrooi, dat zonder bijgaand ambtelijk nieuwheidsonderzoek verleend werd, afgeschaft. Door het gemis van het nieuwheidsonderzoek bleek er in de praktijk teveel rechtsonzekerheid te ontstaan.
Momenteel blijft dus weer het 20 jarig octrooi over waarbij altijd een ambtelijk nieuwheidsrapport en sinds kort ook een ‘written opinion’ opgesteld wordt, waardoor een betere inschatting van de juridische sterkte van de octrooibescherming mogelijk is.

Naast het vervallen van het 6-jarig octrooi is het nu mogelijk om de octrooiaanvraag direct in het Engels in te dienen mits de conclusies of claims in het Nederlands opgesteld zijn.

Verder zijn er nog enkele belangrijke wijzigingen in de instandhoudingkosten doorgevoerd.
De taksvrije periode waarin nog geen jaartaksen verschuldigd zijn wordt verkort van 4 naar 3 jaar. Dit heeft als gevolg dat de octrooi- eigenaar of octrooihouder eerder een beslissing moet nemen over het in stand houden van zijn rechten.
Ook zijn de jaarlijkse taksen aangepast waardoor de kosten in de eerste jaren weliswaar iets lager worden. Vanaf het 10e jaar worden deze echter fors hoger om te voorkomen dat octrooien onnodig lang werkzaam blijven (zie grafiek).

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met PatentAgent.

Project in de Kijker: ‘merkenoverdracht in het buitenland’

Voor de sporters en beoefenaars van fitness onder ons behoeft het merk “Gorilla Wear” eigenlijk geen introductie, maar dat deze van oorsprong Amerikaanse kledinglijn recent overgegaan is in Nederlandse handen is een nieuwtje.
Aan het woord is de trotse nieuwe eigenaar Barry ten Voorde: “Gorilla Wear is al in 1980 opgericht, in de omgeving van New Jersey (USA), door Ralph Eberspacher. De heer Eberspacher heeft het merk in de loop der jaren tot aan de absolute top van het marktsegment gebracht.” “En daarbij is het niet gebleven” vervolgt hij enthousiast, ”want het ijzersterke merk is ook buiten de Verenigde Staten razend populair. Toen ik van de heer Eberspacher enkele jaren geleden de kans kreeg om de gehele Europese distributie te verzorgen hoefde ik dan ook geen moment te twijfelen en heb ik die kans meteen met beide handen aangegrepen”. Barry ten Voorde importeerde en distribueerde namelijk al, met goed resultaat, kleding van Gorilla Wear in de Benelux.

Er was inmiddels zo’n goede samenwerking en zoveel vertrouwen ontstaan dat, toen Ralph Eberspacher aangaf het rustiger aan te doen, meteen werd gedacht om ten Voorde te vragen een nog grotere rol te spelen, in de inmiddels wereldwijde organisatie, met een fijn netwerk van distributeurs en afnemers. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de volledige overname.
Overigens blijft Ralph Eberspacher de organisatie ondersteunen, want hij voelt zich nog steeds nauw betrokken bij het merk en de organisatie. In feite is alleen de praktische werkwijze nu formeel geworden en verder zijn er geen organisatorische veranderingen doorgevoerd.

“De overname betekende ook dat alle merken van Gorilla Wear overgedragen moesten worden aan de nieuwe merkhouder en dat heeft PatentAgent dan ook voor de heer ten Voorde geregeld”, aldus Houtan Siasi, als adviseur en aspirant merken- en modellengemachtigde verbonden aan de vestiging van PatentAgent in Enschede.
Siasi vervolgt: “Dit was al met al toch een behoorlijke en leerzame opdracht aangezien er door het wereldwijde netwerk van Gorilla Wear in een groot aantal landen over de wereld registraties zijn gedaan en dus met de instanties van elk land gecommuniceerd moest worden. Bovendien is er helaas op het gebied van de regelgeving ten aanzien van het intellectuele eigendom tot op heden nog veel verschil tussen de diverse landen ondanks pogingen deze te harmoniseren.”

“Inmiddels onderzoekt PatentAgent, in opdracht van de heer Ten Voorde, of het mogelijk is om ook een Gemeenschapsmerk oftewel een Europees merk (EU-merk) aan te vragen”, aldus Siasi. “Op basis van één aanvraag of depot kan namelijk een merkenregistratie gerealiseerd worden die geldig is in alle 27 EU-landen. Maar dan mag er niet in de verleningsprocedure in één van die landen door een andere partij bezwaar gemaakt worden, want dan zou de gehele registratie kunnen komen te vervallen.” besluit hij.

Mocht u specifieke vragen hebben over het overdragen van de rechten van een merk, model of octrooi, dan kunt u contact opnemen met één van de vestigingen van PatentAgent in uw regio of direct met de heer Siasi op het kantoor in Enschede.
U kunt uiteraard ook bij PatentAgent terecht voor al uw andere vragen op het gebied van intellectuele eigendom.

De kleding van Gorilla Wear is te verkrijgen via de detailhandel en met name in de gespecialiseerde kledingwinkels voor sport en fitnesskleding.

John During
PatentAgent Enschede
Tel 053-4836630