octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: Oktober 2002

Wat kan PatentAgent voor u betekenen?

PatentAgent is adviesbureau voor al uw zaken betreffende ‘intellectuele eigendom’. Het gaat dan om octrooien, modellen, merken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten en licenties. Wij adviseren en helpen bij de bescherming van uw ideeën, producten, processen, merknamen, beeldmerken en ontwerpen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de ‘stand der techniek’ en naar rechten van anderen. Indien nodig en gewenst kunnen wij de inschakeling regelen van een specialist.
PatentAgent richt zich met name op kleine en middelgrote bedrijven en omvat een landelijk netwerk van regionale vestigingen.
Voor meer informatie over de activiteiten van PatentAgent kunt u contact opnemen met één van de vestigingen of op het internet surfen naar: www.patentagent.nl

In deze nieuwsbrief:
– Drs. Tom Klaver, vestingsmanager PatentAgent
– Workshop ‘Intellectuele Eigendom’
– ‘Octrooitaal’: een geheel eigen juridische/technische taal’
– Drs. Tom Klaver, vestigingsmanager Delft, ervaren onderzoeker en vertaler

Op de achterkant van deze nieuwsbrief wordt deze keer ingegaan op het gebruik van ‘octrooitaal’ en vakjargon in octrooidocumenten. Drs. T. Klaver, vestigingsmanager PatentAgent Delft, heeft voorheen een tiental jaren gewerkt als octrooionderzoeker bij het Europees Octrooibureau, en in die hoedanigheid heeft hij de nieuwheid en inventiviteit van vele octrooiaanvragen onderzocht en beoordeeld. Daarnaast is hij een ervaren vertaler (Engels, Duits, Frans) en weet dus waar hij het over heeft als hij spreekt over vakjargon en die eigenaardige, voor een leek meestal onleesbare, ‘octrooitaal’.

Workshop ‘Intellectuele Eigendom’

‘Beter benutten van de mogelijkheden van IE bij de ontwikkeling en marketing van producten’

Het verhaal is inmiddels landelijk bekend: beschuitfabrikant Bolletje uit Almelo kondigt de vinding aan van de beschuit met inkeping. Slechts enkele dagen later attendeert een uitvinder de pers erop dat hij een aantal jaren eerder een octrooi heeft aangevraagd op deze uitvinding…..
Dit is een actueel voorbeeld van een mogelijk conflict met betrekking tot patenten (octrooien) en eigendomsrechten. Hoewel veel bedrijven dagelijks met deze materie bezig zijn, worden toch vaak essentiële zaken vergeten, worden de mogelijkheden niet volledig benut of is het nut niet geheel duidelijk voor het bedrijf. Om daar helderheid in te brengen wordt een workshop georganiseerd die antwoord geeft op de vele vragen die IE oproept.
De workshop is vooral bedoeld voor bedrijven en instellingen die te maken hebben met IE en vindt plaats op donderdag 21 november van 13:00 tot 17:00 uur in het Mercure Hotel Nulde-Putten te Putten (tussen Amersfoort en Zwolle). Voor informatie kunt u de antwoordstrook gebruiken aan de ommezijde.

‘Octrooitaal’: een geheel eigen juridische/technische taal

Deze keer een verhaal over ‘octrooitaal’, vakjargon, juridische taal en de ‘normale’ talen, en het belang van het goed beheersen van al deze ‘talen’ voor wie inhoudelijk met octrooien werkt. Tom Klaver, vestigingsmanager PatentAgent Delft, geeft vanuit zijn jarenlange ervaring als octrooionderzoeker en vertaler een aantal sprekende voorbeelden.

Wie beroepshalve met octrooien werkt moet van twee, meestal tegenstrijdige, markten thuis zijn. Aan de ene kant heb je een exacte achtergrond nodig, want uitvindingen betreffen altijd een technische oplossing van een probleem, grofweg in te delen in de gebieden chemie, mechanica en elektronica. Aan de andere kant moet je als patentprofessional ook je talen beheersen. Weliswaar is het merendeel van de octrooiliteratuur in het Engels beschikbaar, maar het komt toch vaak voor dat het essentiële document in een andere taal is gesteld, bijvoorbeeld Duits, Frans of (erger) Japans of Chinees.

….. “draagbare” inrichting voor draadloze communicatie …..

“Niet alleen moet je globaal kunnen begrijpen wat er in zo’n patent staat, je moet het vaak ook precies weten, want juist op de details komt het aan. Dat betekent dus niet alleen de nodige talenkennis op zich, maar ook nog kennis van de terminologie van een bepaald vakgebied”, aldus Tom Klaver, en hij geeft als voorbeeld het onderstaande stukje uit een Duits octrooischrift. “Zonder de nodige kennis van het Duits en van het typische vakjargon kun je hier geen chocola van maken”

. . . . da die Extrusionsparameter, beispeilsweise die Förderleistung des an den Strengpresskopf angeschlossenen Schneckenextruders, . . .

“Verder kom je vaak Engelse vertalingen, uit bijvoorbeeld het Japans of Frans, tegen die slecht zijn en daarom zeer moeilijk te begrijpen, bijvoorbeeld:

. . . a horizontal closing, vertical injection die casting machine, teaching an improved productivity by projecting the injection stroke limit position of the plunger chip from the upper side end face of an injection sleeve and rushing it into the biscuit. Due to the space of the biscuit part having the gap caused by the thickness of the sleeve between the outer periphery of a plunger chip and the inner wall periphery of the holes no solidified shell is cut off by the plunger chip . . . .

Probeer dit maar eens te begrijpen, laat staan vertalen!”, lacht Klaver.

Wat verder het begrijpen van een octrooi vaak niet makkelijk maakt is dat dingen, op het eerste gezicht, niet bij hun naam genoemd worden. Er wordt dan een omschrijving gegeven die breder is dan het apparaat dat gepatenteerd wordt. Zo zullen, in een patent voor een mobiele telefoon, al snel termen gebruikt worden als ‘een draagbare inrichting voor draadloze communicatie’.
Bij een patent wordt immers altijd geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk een zo groot mogelijk gebied rondom de eigenlijke uitvinding te definiëren, dit om de uitvinding zo goed mogelijk te beschermen.

Tom Klaver: “Daarnaast wemelt een patent van het typische patentenjargon, wat voortvloeit uit de juridische kant ervan. Een patent is tenslotte een bewijsstuk, een wettelijk document waaraan rechten ontleend kunnen worden. En juristen hebben óók weer hun eigen taaltje ……”.