octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: Mei 2002

Wat kan PatentAgent voor u betekenen?

PatentAgent is adviesbureau voor al uw zaken betreffende ‘intellectuele eigendom’. Het gaat dan om octrooien, modellen, merken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten en licenties. Wij adviseren en helpen bij de bescherming van uw ideeën, producten, processen, merknamen, beeldmerken en ontwerpen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de ‘stand der techniek’ en naar rechten van anderen. Indien nodig en gewenst kunnen wij de inschakeling regelen van een specialist. PatentAgent richt zich met name op kleine en middelgrote bedrijven en omvat een landelijk netwerk van regionale vestigingen. Voor meer informatie over de activiteiten van PatentAgent kunt u contact opnemen met één van de vestigingen of op het internet surfen naar: www.patentagent.nl

In deze nieuwsbrief:
– Workshop ‘Intellectuele Eigendom on-line’
– Bedrijfsworkshop
– Project in de kijker ‘Deltavormige dispenser’
– Workshop ‘Intellectuele Eigendom on-line’

Op 11 April werd in samenwerking met de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente (KvK), Syntens en het Bureau voor de Industriële Eigendom, een workshop georganiseerd met de toepasselijke titel: ‘Intellectuele Eigendom on-line’.
De workshop werd gehouden in de E-room van Syntens waar iedere deelnemer de beschikking had over een laptop met internet aansluiting. Zodoende was het mogelijk meteen de opgedane kennis toe te passen onder begeleiding zelf in de diverse internationale databanken onderzoek te doen.
Uit de reacties van de bezoekers bleek dat de workshop als zeer informatief en praktisch werd ervaren.

Deze keer was de workshop met name gericht op particulieren en bedrijven die zich wilden oriënteren op het zelf uitvoeren van een octrooionderzoek.

De vorige serie workshops ‘Intellectuele Eigendom in de Praktijk, bruikbare informatie voor ondernemers’ was daarentegen speciaal gericht op het midden & kleinbedrijf.
Er blijkt zoveel belangstelling te zijn dat ook in de toekomst workshops georganiseerd zullen blijven worden. Indien u één van deze wilt bijwonen kunt u vrijblijvend informeren of zo’n workshop binnenkort ook bij u in de regio gehouden wordt.
U kunt hiervoor de antwoordstrook gebruiken aan de ommezijde.

Bedrijfsworkshop

Het is ook mogelijk om in uw bedrijf een geheel op maat gesneden (bedrijfs-)workshop te organiseren. Hierbij kunnen voor uw situatie relevante voorbeelden uit uw eigen praktijk gebruikt worden.
Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u direct met één van onze vestigingsmanagers contact opnemen.

Project in de kijker ‘Deltavormige dispenser’

Deze keer een voorbeeld van een betrekkelijk eenvoudig te kopiëren nieuw product. Een goede bescherming van zo’n artikel is van levensbelang, juist omdat het gemakkelijk is na te maken.

Bij het zoeken naar een handige doos voor cadeaupapier, kwam directeur Henk van der Have van Top en Twel B.V. te Sneek op het idee van een dispenser voor foliemateriaal met een driehoekige, in plaats van de gangbare vierkante, doorsnede.
Van der Have vertelt: “Dit bleek een gouden vondst. De driehoekige vorm is niet alleen fraai en opvallend, maar ze is ook veel steviger dan de gebruikelijke vierkante dispensers, en het afscheuren van het papier of folie blijkt veel beter te gaan. Ik wilde dit idee natuurlijk zo goed mogelijk beschermen en heb daarom voor advies contact opgenomen met PatentAgent.”

Mariken Tan van PatentAgent Groningen adviseerde om eerst in de octrooiliteratuur te kijken of een dergelijke dispenser al eerder in een octrooi is beschreven.
“PatentAgent heeft een verkennend octrooionderzoek uitgevoerd. Daaruit kwam een aantal verpakkingsvormen met een driehoekige doorsnede naar voren, maar geen dispenser voor het afscheuren van een stuk materiaal van een rol. Daarom lag een octrooiaanvraag voor de hand”, aldus Tan.

Inmiddels is een Nederlandse octrooiaanvraag ingediend. Henk van der Have heeft nu een jaar de tijd om te onderzoeken in hoeverre zijn dispenser in de markt aanslaat. Dan dient te worden beslist over al dan niet doorzetten van de Nederlandse aanvraag naar het buitenland, bijvoorbeeld als internationale octrooiaanvraag met aanwijzing van de gewenste landen.

Door Top en Twel wordt de dispenser voornamelijk voor cadeaupapier gebruikt. Door het reserveren van de exclusieve rechten op zijn uitvinding middels een octrooiaanvraag, kan Henk van der Have in de toekomst ook inkomsten krijgen door het verlenen van licentie aan derden. Bijvoorbeeld voor huishoudelijk gebruik als dispenser voor keukenpapier, huishoudfolie of aluminium folie.

Naast genoemde functionele voordelen, geeft de driehoekige doorsnede de dispenser van Top en Twel een eigen karakteristiek uiterlijk. PatentAgent adviseerde Henk van der Have daarom de bijzondere driehoekige vorm van de dispenser tevens vast te leggen in een modeldepot. Dit is inmiddels gebeurd hetgeen naast de octrooiaanvraag extra bescherming biedt tegen ongewenst namaken

“De dispenser van Top en Twel lijkt een succes te worden en ik denk dan ook dat we de bescherming van het aangevraagde octrooi en het gedeponeerde model goed zullen kunnen gebruiken. PatentAgent heeft mij daarbij goed ondersteund en van advies voorzien”, besluit Van der Have.