octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: April 2008

Kan PatentAgent ook voor ú iets betekenen?

Bij het landelijk netwerk van de PatentAgent adviesbureaus kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van ‘intellectueel eigendom’, zoals octrooien (patenten), merken en modellen.
Door onze kennis en ervaring kunnen wij u behulpzaam zijn en adviseren bij het beschermen van uw ideeën, producten en processen alsook van uw merken en ontwerpen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de rechten van anderen (ter voorkoming van inbreuk) en naar de ‘stand der techniek’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PatentAgent via telefoonnummer 053-483 66 30, email: of bezoek onze website: www.patentagent.nl.

In deze nieuwsbrief:
– Aanspraak op uitvinding
– Project in de kijker: “Modelbescherming in de VS en Canada”

Aanspraak op uitvinding

Regelmatig krijgt PatentAgent van mensen die menen iets slims hebben bedacht of een uitvinding te hebben gedaan, de vraag wie nu het recht daarop heeft. Is dit de werkgever, de opdrachtgever of de uitvinder (werknemer of opdrachtnemer) zelf?

Het is een misvatting om te denken dat uitvindingen enkel gedaan worden door uitvinders die daar hun dagelijks werk van maken.
Meestal is men al zijdelings betrokken of bekend met het probleem waarvoor de uitvinding een uitkomst biedt en gaat het spreekwoordelijke lichtje branden.

In het algemeen geldt dat de uitvinder degene is die aanspraak kan maken op de rechten en dus het octrooi (of patent) mag aanvragen.

Maar wanneer men als werknemer op het gebied van zijn werkzaamheden een uitvinding doet kent de wetgever de rechten aan de werkgever toe. Hierbij heeft de werknemer wel recht op een redelijke vergoeding, voor zover dit al niet in het salaris is opgenomen.De hoogte van deze vergoeding moet per geval bekeken worden; bekend zijn de verhalen van uitvindende stagiair(e)s die afgescheept werden met een kadobon.

De uitvinder kan altijd wel verlangen om als uitvinder in het octrooischrift te worden vermeld, zodat deze dan nog wel alle eer ten deel valt.In ieder geval is het raadzaam dat er duidelijke afspraken gemaakt worden tussen werkgever en werknemer cq. opdrachtgever en opdrachtnemer die bijvoorbeeld worden vastgelegd in de (arbeids-)overeenkomst.

Ingeval de uitvinder een opdrachtnemer of freelancer is zal deze in principe de rechthebbende zijn. Wil de opdrachtgever de rechten verkrijgen dan zal dit vooraf schriftelijk geregeld moeten worden of, als dit verzuimd is, achteraf middels een akte van overdracht (AvO).

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met PatentAgent.

Project in de Kijker: ‘Modelbescherming in de VS en Canada’

De voortschrijdende globalisering maakt dat ook de markten in de Verenigde Staten en Canada voor bedrijven steeds belangrijker worden. Dan komt ook de vraag hoe men het beste de productbescherming kan regelen.

“Al in een vroeg stadium was besloten om niet alleen in Europa onze klanten en afzetmarkt te zoeken, maar ook verder weg in de VS (USA) en Canada”. Aan het woord is Nico van Oers van Innovation Affairs te Amsterdam. “Daarbij rees al eens de vraag of het niet verstandig was om onze producten ook in die landen te beschermen”.

Innovation Affairs bedenkt op projectbasis creatieve oplossingen, ontwikkelt daaruit nieuwe producten en neemt als het moet vervolgens ook de productie, marketing en verkoop voor haar rekening. Inmiddels is met zeer veel succes een aantal projecten afgesloten en daarbij zijn zelfs enkele prestigieuze internationale prijzen gewonnen op de ‘Salon des Inventions’ (CH), de INPEX (USA) en de ‘World Mail Award’ (USA).

Eén van de bekende prijswinnende projecten van Innovation Affairs is de EasyWeigh Letters, een gevouwen brievenweger van bedrukt natuurkarton die nu eens niet op batterijen of netspanning werkt maar toch uiterst bedrijfszeker is.

De EasyWeigh Letter is één van de oplossingen uit de Easy-serie die betrekking hebben op het frankeren van post.

“Met de ontwikkeling van de EasyWeigh Package, een weger voor pakjes, kwam dan ook de vraag van Innovation Affairs of PatentAgent de productbescherming in de VS en Canada kon regelen”, aldus John During, vestigingsmanager PatentAgent Enschede.

Hij vervolgt: “Hoewel het in principe mogelijk is om dit via een zogenaamde Internationale Registratie (IR) te doen, hebben we in overleg met de klant besloten om via onze agenten in de VS en Canada de modelregistraties rechtstreeks te regelen.”
“Inmiddels is de modelregistratie in de VS geregeld als een ‘design patent’ en naar verwachting is de modelregistratie in Canada als een ‘industrial design’ ook al zo goed als afgerond, zodat het product ook in die landen afdoende beschermd is” besluit hij.

Als u meer wilt weten over de activiteiten van Innovation Affairs en hun innovatieve oplossingen kunt u de volgende website bezoeken:
www.innovation-affairs.com of www.easy-weigh.com.

Wilt u meer informatie over merk- en/of modelregistraties in het buitenland zoals de VS en Canada, of over de andere mogelijkheden van PatentAgent dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van PatentAgent.

Ir. H.Siasi
PatentAgent Enschede
T 053-4836630