octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: Juni 2009

Bescherming van uw Intellectuele Eigendom.

PatentAgent is een landelijke organisatie voor al uw vragen op het gebied van Intellectueel Eigendom. Wij kunnen u adviseren en helpen bij het beschermen van uw ideeën, producten, merken en ontwerpen (designs). Wij kunnen u niet alleen van dienst zijn met het uitvoeren van octrooionderzoek en het opstellen van octrooiaanvragen, maar ook met het verzorgen van uw merkenregistraties en modeldepots in binnen- en buitenland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PatentAgent via telefoonnummer 053-483 66 30, email: of onze website: www.patentagent.nl bezoeken.

In deze nieuwsbrief:
– Octrooiaanvragen in Twente
– Project in de kijker: “een snelle octrooiaanvraag”

Octrooiaanvragen in Twente

Bedrijven cq. ondernemers worden zich op een gegeven moment wel bewust van het belang om hun ontwikkelingen te beschermen.
Dit kan op een aantal manieren, maar als het om iets ‘technisch’ gaat dan ligt een octrooiaanvraag vaak voor de hand.

Men zou verwachten dat er dan ook weinig verschillen in het aantal octrooiaanvragen voor de verschillende regio’s in Nederland zullen zijn, maar dat blijkt niet uit de harde cijfers.
In het kader van het Twentse Octrooievent 2008, georganiseerd door o.a. de Kamer van Koophandel, had het Octrooicentrum Nederland (OCN) namelijk onderzoek gedaan naar het aantal octrooiaanvragen in de regio Twente voor de jaren 2003 t/m 2006.
Gelet op het inwonertal bleek de regio Twente onder het Nederlandse gemiddelde te liggen ook indien gecorrigeerd wordt voor de vele aanvragen van de elektronicagigant Philips (bijna 1/3 van alle Nederlandse aanvragen!).

Er bleken in de genoemde jaren maar ca. 7200 octrooiaanvragen vanuit Twente ingediend te zijn. Landelijk daarentegen was dit ca. 23000.

Zelfs na correctie voor Philips worden er in Twente, volgens deze cijfers, dus minder octrooiaanvragen ingediend vergeleken met de rest van Nederland (bron: presentatie OCN).

Het onderzoek preciseert weliswaar op welke gebieden Twente achterloopt cq. vooroploopt, maar geeft geen verklaring voor de lage score.
Dat het Twentse bedrijfsleven mogelijk niet zo bekend is met het octrooisysteem was natuurlijk de reden om het event te organiseren. Maar er zou ook sprake kunnen zijn van drempelvrees.

PatentAgent richt zich met name op het MKB en werkt met vaste tarieven zodat van te voren duidelijk is wat de kosten zullen zijn. Het eerste gesprek is uiteraard geheel kosteloos en zonder verdere verplichtingen.

Project in de Kijker: ‘een snelle octrooiaanvraag’ Solar Team Twente gaat ook in 2009 weer de uitdaging aan om mee te doen aan de meest prestigieuze wedstrijd de ‘World Solar ® Challenge ‘ in Australië op het gebied van duurzame energie. Met zonneauto’s wordt daar in een week een afstand van meer dan 3000 km afgelegd dwars door de ‘outback’ van Australië.
Solar Team Twente gaat weer in een krappe twee jaar tijd een nieuwe zonneauto ontwerpen, bouwen en testen om vervolgens mee te racen in de World Solar Challenge in Australië. Het team zet met deze internationale challenge de hoogstaande technologie van Twente op de wereldkaart en laat zien hoe innovatief deze regio is.
Dat dit inderdaad zo is, blijkt wel uit de verbeteringen die in de loop der tijd zijn uitgedacht en toegepast zoals de boxconstructie van het chassis, de kantelende zonnepanelen, de bijzondere wielophanging en de aandrijving.
Een van de verbeteringen is het toepassen van zogenaamde Fresnellenzen. Vooral ’s morgens en ’s avonds, als de zon laag aan de hemel staat, is de lichtinval die op de zonnecellen terechtkomt zwak. Door het slimme gebruik van deze speciale lenzen kunnen nu ook de zonnestralen, die onder een flauwe hoek binnenvallen, geconcentreerd worden.

Principe van de Fresnellenzen

Omdat er op zeer korte termijn een publieksvertoning zou zijn was PatentAgent gevraagd om een spoedoctrooiaanvraag op te stellen. Dit is binnen een 2-tal werkdagen gerealiseerd en de avond voor de openbaarmaking is de octrooiaanvraag dan ook ingediend.
Teneinde in aanmerking te kunnen komen voor een octrooibescherming dient een (uit)vinding namelijk op nog geen enkele wijze openbaar gemaakt te zijn vóór de dag van indiening. Dit is de zogenaamde nieuwheidsvereiste.
Indien dat wel gebeurt dan wordt de uitvinding namelijk geacht niet nieuw meer te zijn. De openbaarmaking kan door velerlei manieren gebeuren, bijvoorbeeld door het op een beurs presenteren, op de website zetten of in een vakblad te publiceren.

De zonneauto van het Solar Team Twente

Op de website www.solarteam.nl kunt u meer
informatie over het Solar Team Twente en de
zonneauto.

Indien u de activiteiten en prestaties van het Solar Team Twente wilt sponsoren kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marit Lintsen (marketing manager) op het telefoonnummer 06-57328959.
Er zijn voor grote als voor kleine bedrijven verschillende sponsormogelijkheden.

Mocht u advies willen inwinnen over het octrooieren of patenteren van uw (uit-)vinding, het deponeren en registreren van uw merk of model, of voor vragen op het gebied van de intellectuele eigendom, dan kunt u contract
opnemen met één van de vestigingen van PatentAgent in uw regio of met de hoofdkantoor in Enschede.

Drs. Ing. John During
PatentAgent Enschede
Tel 053 – 483 66 30
www.patentagent.nl