octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: December 2001

Voorwoord

PatentAgent is een landelijk netwerk van regionale vestigingen met activiteiten op het gebied van intellectuele eigendom. Uitgebreide informatie over de activiteiten van PatentAgent vindt u ook op het internet: www.patentagent.nl
In deze nieuwsbrief meer over de nieuwe vestiging in Delft onder leiding van Drs. Tom Klaver.
In vervolg op de succesvolle workshop ‘Industriële Eigendom in de Praktijk: praktische informatie voor ondernemers’ in Groningen, wordt binnenkort een soortgelijke workshop georganiseerd in de regio Zuid-Holland.
In de vaste rubriek ‘Project in de kijker’ deze keer een verhaal over Encore Media Systems te Helmond, waarin wordt ingegaan op de vraag ‘Beschuldigd van inbreuk; Wat nu ?’.

Wat doet PatentAgent ?

PatentAgent is een adviesbureau voor zaken betreffende ‘intellectuele eigendom’. Het gaat dan om octrooien, modellen, merken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrecht en licenties. PatentAgent richt zich met name op kleine en middelgrote bedrijven.
Wij adviseren en helpen bij de bescherming van uw ideeën, producten, processen, merknamen, beeldmerken en ontwerpen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de ‘stand der techniek’ en naar rechten van anderen. Indien nodig en gewenst kunnen wij de inschakeling regelen van een specialist.

Workshop ‘Intellectuele Eigendom in de praktijk; bruikbare informatie voor ondernemers’.

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten worden bedrijven steeds vaker geconfronteerd met intellectuele eigendom. Daarom is er steeds meer behoefte aan informatie over dit onderwerp. Daarom organiseerde PatentAgent met medewerking van Syntens en de Kamer van Koophandel een workshop over dit thema.
Gezien het succes is besloten deze workshop eveneens te organiseren voor de regio Zuid-Holland en wel op donderdagmiddag 21 februari 2002 in het Van de Valk “Plaswijck” te Rotterdam.

Aanmelding en inschrijving

De organisatie van de workshop in Zuid-Holland ligt in handen van het Rudi Wissink van organisatiebureau ProMess. U kunt de antwoordstrook op de keerzijde gebruiken voor meer informatie over het programma alsmede plaats en tijdstip van deze workshop.

Nieuwe vestiging Delft

Om ook de opdrachtgevers in het westen van het land beter van dienst te kunnen zijn, is PatentAgent sinds september ook in deze regio aanwezig met een eigen vestiging. “Eén van de belangrijkste pijlers van onze dienstverlening is het bieden van een goede service, dit kan alleen maar door het hebben van korte lijnen met onze opdrachtgevers” aldus drs. Tom Klaver, vestigingsmanager en aanspreekpunt van de nieuwe vestiging PatentAgent Delft.
Tom Klaver was eerder 10 jaar werkzaam bij het European Patent Office te Rijswijk en beschikt over een uitgebreide ervaring.

PatentAgent werkt nauw samen met te Enschede. Deze organisatie is gespecialiseerd in industriële marketing en verzorgt marketing en acquisitie voor andere ondernemingen, waaronder de PatentAgent vestigingen.

Project in de kijker ‘Beschuldigd van inbreuk; Wat nu ?’

Ook al ben je te goeder trouw en je maakt je nooit schuldig aan het ‘zonder toestemming lenen’ van ideeën of ontwerpen van anderen, toch kan het gebeuren dat je van inbreuk wordt beticht. Dat overkwam Encore Media Systems, een bedrijf dat professionele systemen voor achtergrondmuziek levert, met hoofdkantoor in Helmond en een productiefaciliteit in Hengelo.
Hoe in zo’n geval te handelen ?

Klanten van Encore Media Systems ontvangen een PC met software voor het afspelen van op de harddisk aanwezige muziekbestanden. Regelmatig ontvangen de klanten een CD met een update. De muziekbestanden zijn gecodeerd en kunnen alleen afgespeeld worden met genoemde software die daartoe een code bevat.

“Onlangs ontvingen wij bij deurwaardersexploot een brief van een advocaat van een Belgische concurrent. Daarin werd gesteld dat wij met onze audiosystemen inbreuk zouden maken op een Europees octrooi op naam van die concurrent. Verder werd in de brief geëist dat wij onmiddellijk de verkoop zouden staken op straffe van betaling van schadevergoeding”, vertelt directeur M.A. Reijnen van Encore Media Systems.
“We hebben in eerste instantie geprobeerd een gesprek te regelen, maar het lukte maar niet een afspraak te maken. Verder leek het ons raadzaam extern advies in te winnen”, vult zijn collega J.M. Bruninx aan.

Encore Media Systems nam contact op met PatentAgent voor advies in deze. “Het is heel begrijpelijk dat je toch wel even schrikt wanneer je als bedrijf een dergelijke brief ontvangt, zelfs als het gaat om producten die je al geruime tijd zonder problemen op de markt brengt, zoals Encore Media Systems”‘, aldus F.C.M. van de Pol, vestigingsmanager van PatentAgent Hengelo.

“Het eerste wat we in zo’n geval doen, is de status van het octrooi nagaan. Is het nog wel van kracht? In welke landen? Zijn er equivalenten? In dit geval bleek het Europese octrooi inderdaad van kracht, onder andere in Nederland”, vervolgt Van de Pol.

Het octrooi werd vervolgens grondig bestudeerd en zorgvuldig vergeleken met de door Encore Media Systems op de markt gebrachte systemen voor achtergrondmuziek. Van de Pol: “Zonder op de technische details in te gaan, kunnen we stellen dat uit dit onderzoek zonneklaar bleek dat Encore Media Systems op geen enkele wijze inbreuk maakt op het betreffende octrooi”.

PatentAgent adviseerde die conclusie schriftelijk mee te delen aan het Belgische bedrijf en haar advocaat, met de eis Encore Media Sytems te vrijwaren van verdere betichtingen van inbreuk, en te dreigen met verhaal van de, in verband met deze zaak gemaakte en eventueel nog te maken, kosten. “We hebben behoudens een bevestiging van de ontvangst van de brief, niets meer vernomen”, aldus Reijnen. “We gaan er daarom van uit dat we verder geen last meer zullen hebben van beschuldiging van inbreuk door het Belgische bedrijf”, besluit Bruninx.

Encore Pro
De eigenaar van een café met verwende bezoekers die hoge eisen stellen aan de muziek, kiest voor Encore Pro. Met alle mogelijkheden die zich maar laten wensen. De DJ is ‘live’ aanwezig en beschikt over een absoluut storingsvrij systeem. Met functies als pitch, loop en cue, voorluistermogelijkheden en een muziekagenda.
Bovendien beschikt u met Encore Pro over toegang tot de complete muziekbibliotheek van Encore, waaruit u uw eigen keuze kunt bestellen. Iedere DJ kan zijn eigen playlist samenstellen en op een door hem gewenst tijdstip laten afspelen. En wie zijn beeldscherm in stijl wil hebben, past de kleuren gewoon aan.