octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: November 2009

Uw Intellectuele Eigendom beschermen.

Heeft u vragen of wilt u advies op het gebied van Intellectueel Eigendom? Neem dan contact op met PatentAgent. Wij kunnen u adviseren en helpen bij het beschermen van uw ideeën, producten, merken en ontwerpen (designs). Wij kunnen u van dienst zijn, niet alleen met het uitvoeren van onderzoek en het opstellen van aanvragen, maar ook met het verzorgen van uw registraties en depots in binnen- en buitenland.
U kunt contact opnemen met PatentAgent via telefoonnummer 053-4836630, per email: of via onze website: www.patentagent.nl door middel van het webformulier.

In deze nieuwsbrief:
– Presentatie Kivi/Niria
– Landrush tekens EU-domeinen
– Project in de kijker: “(R)evolutionair kindertransport”

Presentatie Kivi/Niria

Op vrijdag 7 September gaf John During,
vestigingsmanager van PatentAgent Enschede,
een presentatie op de bijeenkomst van het
Kivi/Niria in het Bedrijfstechnologisch Centrum
(BTC) in Enschede.

De opzet van de presentatie was dan ook om de belangrijkste veranderingen op dit gebied uit te leggen met de nadruk op de belangrijkste 3 intellectuele eigendomsrechten, namelijk die van octrooien, merken en modellen.
Verder is er in het kader van de Europese Unie (EU) ook een aantal richtlijnen en verordeningen ingevoerd zoals de Hand- havingsrichtlijn en Anti-Piraterij Verordening (APV) die dan ook kort besproken werden.

Toepasselijke voorbeelden luisterden het geheel op terwijl ook tijd ingeruimd was voor het stellen van vragen.

PatentAgent is al sinds 1997 in de regio Twente actief en richt zich met name op het MKB en de zelfstandige ondernemer. Hoewel de meeste ondernemers en productontwikkelaars uiteraard wel het enige van intellectueel eigendom afweten, is het voor de meesten toch geen dagelijkse kost. Laat staan het bijhouden van de wijzigingen die in de loop der tijd doorgevoerd worden.

Aansluitend was er in het BTC-café een informele bijeenkomst en konden er nog vertrouwelijke vragen beantwoord worden. Het Bedrijfstechnologisch Centrum oftewel het BTC, gelegen in het Business & Science park tegenover de Universiteit Twente, is hét voorbeeld van een bedrijfsverzamelgebouw waar de ondernemers onderling goede contacten hebben en kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaringen.

Landrush tekens EU-domeinen

Vanaf 10 December kunnen ook EU domeinnamen met speciale tekens, zoals Griekse en Cyrillische letters, geregistreerd worden. Echter, er is nu geen voorinschrijving van rechthouders zoals merkeigenaren.
Voor meer informatie: zie www.eurid.eu

Project in de Kijker: ‘(R)evolutionair kindertransport’

Nederland blijft innovatief op het gebied van
rijwielen,
kinderwagens
en
kinderzitjes.
Nergens
ter
wereld
ziet
men
zo’n
verscheidenheid aan vehikels op straat en met
de ontwikkeling van de Britt-zit kan hier weer
een (r)evolutionair exemplaar aan toegevoegd
worden.

Het drukke leven van de trotse ouders wordt nog ingewikkelder bij de geboorte van een tweede kindje. Een schijnbaar simpele opgave als even naar het winkelcentrum gaan om wat verse boodschappen in te slaan wordt een ware expeditie die de nodige zorgvuldige voorbereidingen vergt.
“Zeker als de pasgeborene nog in de kinderwagen zit en de oudste al een eigen willetje heeft en zelf met de driewieler mee op stap wil. De expeditie ontaardt dan ook nog eens in een ware duurproef”, aldus Geert-Jan de Jong uit Hengelo.
Hij bedacht echter een simpele en effectieve oplossing voor zijn dochter Britt in de vorm van een aan de kinderwagen te bevestigen zitje. Dit zitje werd dan al gauw de Britt-zit gedoopt.

De Britt-zit in de praktijk

Omdat de proefmodellen van de Britt-zit boven verwachting voldeden heeft de heer de Jong aan PatentAgent gevraagd om een octrooiaanvraag op te stellen en in te dienen.
De heer Siasi, werkzaam bij PatentAgent op het kantoor te Enschede, vervolgt: “door het indienen van een octrooiaanvraag kan de heer De Jong nu met een gerust hart met geïnteresseerde partijen praten”.

Inmiddels is de heer De Jong dan ook al in gesprek met mogelijke partijen die zeer in de Britt-zit geïnteresseerd zijn.

De Britt-zit in detail

“De Britt-zit is verder zo ontworpen dat deze ook gebruikt kan worden op een gewone fiets. Dit bespaart de aanschaf van een apart kinderzitje voor de fiets”, besluit de heer De Jong.

De Britt-zit op de fiets

Voor meer info:

Mocht u advies willen inwinnen over het octrooieren of patenteren van uw (uit-)vinding, het deponeren en registreren van uw merk of model, dan kunt u contact opnemen met één van de vestigingen van PatentAgent in uw regio of met het kantoor in Enschede.

Drs. Ing. John During
PatentAgent Enschede
Tel.: 053-4836630