octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Eigenwijs: November 2010

Uw Intellectuele Eigendom beschermen.

Heeft u vragen of wilt u advies op het gebied van Intellectueel Eigendom? Neem dan gerust contact op met PatentAgent. Wij kunnen u adviseren en helpen bij het beschermen van uw ideeën, producten, merken en ontwerpen (designs). Wij kunnen u van dienst zijn, niet alleen met het uitvoeren van onderzoek en het opstellen van octrooiaanvragen, maar ook met het verzorgen van uw registraties en model- en merkendepots in binnen- en buitenland.
U kunt contact opnemen met PatentAgent via telefoonnummer 053-4836630, per email:
of via onze website: www.patentagent.nl door middel van het webformulier.

In deze nieuwsbrief:
– Faillissement en IE
– Project in de kijker: “geavanceerd oefentoestel”

Faillissement en IE

Ondernemers zijn van nature positief ingesteld en zitten niet gauw bij de pakken neer als het zakelijk tegen zit. Maar ook het afgelopen jaar zijn er weer veel ondernemingen failliet gegaan. In veel gevallen kan de oorzaak buiten de invloedsfeer van de onderneming, zoals een wereldwijde recessie, liggen.

Helaas blijkt dat er bij veel faillissementen toch een aantal zaken niet goed, of zelfs helemaal niet, geregeld zijn. Met name als de ondernemer een doorstart wil maken en het intellectuele eigendom in de failliete onderneming blijkt te zitten, dan kan de doorstartende ondernemer daar niet meer vrijelijk over beschikken.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een handelsmerk of een geoctrooieerde werkwijze. Dan rest de doorstartende ondernemer niets anders dan te onderhandelen met de curator. Maar als de concurrentie al eerder actie heeft ondernomen of meer biedt kan dit vervelende gevolgen hebben. Daarom is het van belang om al in een eerder stadium (dus ruim voor sprake kan zijn van een eventueel faillissement) even over dit probleem na te denken.

Een mogelijkheid is om het bestaande intellectuele eigendom tijdig en correct buiten de onderneming, dat het zakelijke risico loopt, te plaatsen. Tijdig omdat de curator tot een jaar terug kan kijken of er geen onrechtmatige vervreemding van eigendommen heeft plaats gevonden. En correct omdat een eventuele vervreemding wel tegen een reële boekwaarde dient te geschieden.

Een overdracht van intellectuele eigendommoet schriftelijk gebeuren en in de betreffende registers doorgevoerd worden. Indien het om een nieuw depot of aanvraag gaat zijn er minder haken en ogen. De aanvraag hoeft niet namelijk niet op naam van de onderneming te komen, maar kan bijvoorbeeld op naam komen van de directeur of de overkoepelende holding.
PatentAgent kan behulpzaam zijn bij dit vraagstuk en eventueel samenwerken met uw financiële adviseur.

Project in de Kijker: ‘geavanceerd oefentoestel’

De Nederlandse ruitersport heeft een hoog nivo en onze ruiters tellen internationaal mee. De vele prijzen die in de wacht gesleept worden bewijzen dit. Ook als hobby is de paardensport in Nederland populair en de ontwikkeling van een nieuw geavanceerd oefentoestel om beter te kunnen leren paardrijden komt dan ook zeer gelegen.

Paardrijden is een leuke maar helaas voor velen ook een dure hobby. Om goed te kunnen paardrijden zijn er heel wat oefenuurtjes nodig, want paardrijden leer je in de loop der tijd. Vandaar dat droogoefenen met een simulator voor de hand ligt.

“In het verleden heb ik veel onderzoek gedaan naar beschikbare oefentoestellen, maar die bleken oftewel veel te amateuristisch en dus niet geschikt voor het gewenste doel of juist heel professioneel en complex, al of niet uitgevoerd met een motor en bijbehorende futuristische elektronica, en dan juist heel erg duur” aldus paardenkenner en uitvinder André de Haan uit Lunteren, “daarom heb ik een mechanische paardsimulator ontwikkeld die goed functioneert, zonder dat een motor nodig is, en dan ook nog eens niet te duur in de aanschaf is”.

‘Seat Builder’

PatentAgent is gevraagd om een octrooiaanvraag op te stellen en in te dienen voor het ontwikkelde oefentoestel. John During, vestigingsmanager van PatentAgent vervolgt: “op het door de heer de Haan ontworpen geavanceerde oefentoestel kunnen mensen terugkoppeling krijgen over hun zithouding en balans in zowel stilstand als in beweging“.
De ‘Seat Builder’, zoals het ontwerp gedoopt is kan niet alleen gebruikt worden voor het oefenen van evenwicht, rijtechnieken en valtechnieken maar ook voor revalidatie.

“Het toestel is 100% mechanisch en volkomen in balans, het heeft een horizontale vrije beweging van 360 graden rond, verticaal 45 graden op en neer alsook zijwaarts naar beide zijden. De vorm is een paardenrug zonder schoft en het geheel draait middels een uniek gewricht op een centrale voet en is daardoor zeer stabiel”, aldus André Haan.

De ‘Seat Builder’ in de praktijk

De heer de Haan heeft inmiddels de exploitatie zelf ter hand genomen, en indien men geïnteresseerd is in een ‘Seat Builder’ kan men vooralsnog direct contact opnemen via mob. 06-22 38 70 20.

Mocht u advies willen inwinnen over het octrooieren of patenteren van uw (uit-)vinding, het deponeren en registreren van uw merk of model, dan kunt u contact opnemen met één van de vestigingen van PatentAgent in uw regio of met het kantoor in Enschede.

Drs. Ing. John During
PatentAgent Enschede
Tel.: 053-4836630