octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Veelgestelde vragen

Algemeenoctrooienmodellendomeinnamenhandelsnamenauteursrechtmerken en naburige rechten.

Algemeen veelgestelde vragen:

1. Wat is Intellectuele Eigendom?

2. Hoe beschermt men een Intellectuele Eigendom?

3. Wat is het verschil tussen Intellectuele Eigendom en Intellectuele Eigendomsrechten?

4. Wat voor rechten geven de intellectuele eigendomsrechten aan de rechthouders?

5. Zijn alle vormen van Intellectuele Eigendom te beschermen?

6. Wat is het verschil tussen Intellectuele en Industriële Eigendom?

7. Wat valt onder Industriële eigendomsrechten?

8. Wat is een octrooi?

9. Wat is het verschil tussen octrooi en patent?

10. Wat is het merkrecht?

11. Wat is het handelsnaamrecht?

12. Wat is het tekeningen- en modellenrecht?

13. Wat is het auteursrecht?

14. Wat zijn de naburige rechten?

15. Wat is het kwekersrecht?

16. wat zijn de databankrechten?

17. Wat is het chipsrecht?

18. Wat is de procedure voor het verkrijgen van het Intellectuele Eigendomsrecht?

19. Is Burgerlijke Wetboek toepasbaar op Intellectuele Eigendomsrechten?

20. Wat is de rol van de rechter i.v.m. intellectuele eigendomsrechten?

21. Wat is de rol van de overheid i.v.m. Intellectuele Eigendomsrechten?

22. Wat zijn belangrijke punten bij verschillende Intellectuele Eigendomsrechten?

Antwoorden

1. Wat is Intellectuele Eigendom? 
Intellectuele Eigendom of  Intellectueel Eigendom (IE) die ook wel eens gebruikt wordt ter onderscheiding van intellectuele eigendomsrechten is een verzamelnaam voor een aantal rechten die zijn in het leven geroepen om de immateriële prestaties, technische uitvindingen, onderscheidende tekenen / namen en industriële vormgevingen te beschermen.

2. Hoe beschermt men een Intellectuele Eigendom? 
Een Intellectuele Eigendom (IE) kan worden beschermd door middel van het betreffende intellectuele eigendomsrecht, bijvoorbeeld het octrooirecht voor een technische uitvinding en het merkrecht voor een onderscheidingsteken.

3. Wat is het verschil tussen Intellectuele Eigendom en Intellectuele Eigendomsrechten? 
Intellectuele Eigendom (IE) is eigenlijk een soort uiting van menselijk vernuft die vaak door middel van een of andere vorm van rechten kan worden beschermd, maar over het algemeen wordt met deze twee termen hetzelfde bedoeld, namelijk intellectuele eigendomsrechten.

4. Wat voor rechten geven de intellectuele eigendomsrechten aan de rechthouders? 

Een Intellectueel Eigendomsrecht geeft de rechthouder een zekere mate van exclusiviteit in de vorm van een recht op een voortbrengsel van de menselijke geest.

5. Zijn alle vormen van Intellectuele Eigendom te beschermen? 

Nee. Niet alles wat onder intellectueel eigendom valt is te beschermen. Een domeinnaam of een handelsgeheim (trade secret) zijn niet door een of ander apart recht te beschermen.

6. Wat is het verschil tussen Intellectuele en Industriële Eigendom? 
Intellectuele eigendomsrechten zijn onder te verdelen in a) industriële eigendomsrechten en b) auteursrecht en naburige rechten.

7. Wat valt onder Industriële eigendomsrechten? 

Met Industriële eigendomsrechten verstaat men 1) octrooirecht, 2) merkenrecht, 3) tekeningen- en modellenrecht, 4) handelsnaamrecht, 5) kwekersrecht, 6) chipsrecht en 7) databankrechten.

8. Wat is een octrooi? 
Een octrooi, ook wel patent genoemd, is het uitsluitend recht op een uitvinding, die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.

9. Wat is het verschil tussen octrooi en patent? 
Patent is het Engelse woord voor octrooi.

10. Wat is het merkrecht? 
Het merkrecht is het uitsluitend recht op een teken dat waren en diensten van een onderneming onderscheidt van de van andere ondernemingen.

11. Wat is het handelsnaamrecht? 
Het handelsnaamrecht is het recht op de naam waaronder een onderneming gedreven wordt.

12. Wat is het tekeningen- en modellenrecht? 
Het tekeningen- en modellenrecht is het uitsluitend recht op het nieuwe uiterlijk van een bepaald tekening of model met een eigen karakter.

13. Wat is het auteursrecht? 
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van en maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst.

14. Wat zijn de naburige rechten? 
De naburige rechten zijn uitsluitende exploitatierechten voor de uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties.

15. Wat is het kwekersrecht? 
Het kwekersrecht is het uitsluitend recht ten aan zien van nieuwe kweekproducten (nieuwe rassen).

16. wat zijn de databankrechten? 
De databankrechten zijn de uitsluitende rechten van de maker va een databank en het uitsluitend extractierecht van de fabrikant van een databank.

17. Wat is het chipsrecht? 
Het chiprecht is het uitsluitend recht op een topografie van een halfgeleiderproduct.

18. Wat is de procedure voor het verkrijgen van het Intellectuele Eigendomsrecht? 
Er zijn 3 systemen voor het verkrijgen van het uitsluitend recht:

1) verlening na een inhoudelijk onderzoek verricht door een administratief orgaan (vaak bij octrooi en kwekersrecht),

2) verkrijging door middel van het verrichten van bepaalde formaliteiten (bijvoorbeeld bij het modellenrecht) en

3) verkrijging van rechtswege (auteursrecht, handelsnaamrecht, chiprecht, naburige rechten en databankrechten).

19. Is Burgerlijke Wetboek toepasbaar op Intellectuele Eigendomsrechten? 
Op alle Intellectuele eigendomsrechten is het Boek 3 van BW (het vermogensrecht i.h.b.) van toepassing.

20. Wat is de rol van de rechter i.v.m. intellectuele eigendomsrechten? 
De burgerlijke rechter beslist over de geschillen betreffende de geldigheid en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

21. Wat is de rol van de overheid i.v.m. Intellectuele Eigendomsrechten? 
Het beheer van de Intellectueel Eigendomswetten is verdeeld onder een aantal ministeries.

22. Wat zijn belangrijke punten bij verschillende Intellectuele Eigendomsrechten? 
Er zijn 4 kernpunten bij Intellectueel Eigendom (IE), namelijk:
1) materiële eisen waaraan moet worden voldaan om voor het recht in aanmerking te komen ,
2) formele eisen waaraan moet worden voldaan zodat de betreffende instanties de aanvrage in behandeling nemen.
3) beschermingsomvang die het bereik van intellectuele eigendomsrechten aangeeft en
4) beschermingsduur die de geldigheidsduur van het recht aangeeft.