octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Vragen en antwoorden

Algemeenoctrooienmodellendomeinnamen
handelsnamenauteursrechtmerken en naburige rechten.

Algemeen veelgestelde vragen:

1. Wat is een domeinnaam?

2. Wie heeft recht op een domeinnaam?

3. Wat is de juridische bescherming van een domeinnaam?

4. Welke domeinnamen zijn mogelijk?

5. Hoe kan een ondernemer zinvol gebruik maken van een domeinnaam?

6. Kan een merk ook als domeinnaam dienen en vice versa?

7. Kan men een soortnaam als domeinnaam registreren?

8. Kunnen (slag-)zinnen als domeinnaam geregistreerd worden?

9. Wie kan een domeinnaam aanvragen?

10. Hoe kan overdracht van een domeinnaam plaatsvinden?

11. Wie of wat zijn domeinkapers?

12. Kan een gekaapte domeinnaam teruggevorderd worden?

13. Zal de merkhouder altijd de domeinnaam terugwinnen?

14. Kan merkrecht ingeroepen worden tegen (privé-)gebruik van een domeinnaam?

Antwoorden

1. Wat is een domeinnaam? 
Een domeinnaam is een uniek web- of internetadres en veelal kiezen ondernemingen een naam die gelijk is aan hun handelsnaam of product. Men kan uiteraard om marketingredenen ook meerdere domeinnamen registreren.

2. Wie heeft recht op een domeinnaam? 
In beginsel geldt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Belangrijk is om zo snel mogelijk de domeinnaam te claimen om te voorkomen dat een ander deze registreert.

3. Wat is de juridische bescherming van een domeinnaam? 
De registratie van de domeinnaam levert in principe geen recht op voor de naam. Daarom is het advies om deze als merk te registreren.

4. Welke domeinnamen zijn mogelijk? 
Sinds November 2000 is elke willekeurige domeinnaam mogelijk maar het is aan te raden om geen al te lange naam te kiezen omdat deze natuurlijk moeilijker te onthouden is. Verder raken al te modieuze namen natuurlijk al snel gedateerd.

5. Hoe kan een ondernemer zinvol gebruik maken van een domeinnaam? 
Een goede beschrijvende domeinnaam is handig om producten en/of diensten aan te geven. Behoudens te kwader trouw is een geclaimde domeinnaam niet meer voor een concurrent beschikbaar. Nadeel van een al te beschrijven de naam is dat deze zondermeer vaak niet te beschermen is als merk.

6. Kan een merk ook als domeinnaam dienen en vice versa? 
Een merk kan ook als een domeinnaam geregistreerd worden, maar het is raadzaam voor een onderneming om zijn merk(en) ook als domeinnaam(namen) te registreren.

Bijvoorbeeld: http://www.patentagent.be en http://www.patentagent.nl alsook http://ww.patentagent.eu.

7. Kan men een soortnaam als domeinnaam registreren? 
In tegenstelling tot merkregistratie mag een soortnaam wel als een domeinnaam geregistreerd worden, bijvoorbeeld: www.printer.eu

8. Kunnen (slag-)zinnen als domeinnaam geregistreerd worden? 
Ook zinnen kunnen geregistreerd worden, een voorbeeld is: www.wieheteerstkomtheteerstmaalt.eu. Maar lange zinnen worden natuurlijk minder goed onthouden.

9. Wie kan een domeinnaam aanvragen? 
Ieder natuurlijk of rechtspersoon kan een domein aanvragen. De registratie kan iedere internet service provider regelen. Voor de Nederlandse toplevel domeinnamen (dus met extensie .nl) zijn deelnemers in de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland beter bekend als SIDN. Op verzoek van de ISP regelt De SIDN dan de inschrijving van de Nederlandse domeinnaam.

10. Hoe kan overdracht van een domeinnaam plaatsvinden? 
Een domeinnaam moet schriftelijk overgedragen worden, de SIDN verlangt namelijk bewijs dat de overdracht rechtmatig is gebeurt. Bij overdracht gaat de domeinnaam meestal ook naar de provider van de nieuwe eigenaar.

11. Wie of wat zijn domeinkapers? 
Domeinkapers registreren (kapen) domeinnamen welke eigenlijk aan andere toebehoren met het doel deze domeinnamen dan voor soms veel geld aan de rechtmatige eigenaar te verkopen. Het kan ook om interessante of relevante domeinnamen gaan die men kaapt.

12. Kan een gekaapte domeinnaam teruggevorderd worden? 
Indien men oudere merk- of handelsnaamrechten heeft bestaat een grote kans om de betreffende domeinnaam op basis van die rechten terug te eisen. Vaak is een sommatiebrief voldoende om de kaper te bewegen de domeinnaam over te dragen.

13. Zal de merkhouder altijd de domeinnaam terugwinnen? 
Conflicten die voor de rechter worden uitgevochten worden niet altijd door de houder van het oudere merkrecht of handelsnaamrecht gewonnen. Bijvoorbeeld wanneer men een domeinnaam alleen voor privé doeleinden gebruikt.

14. Kan merkrecht ingeroepen worden tegen (privé-)gebruik van een domeinnaam? 
Nee, dit kan alleen maar wanneer het merk in het economische verkeer gebruikt. Bij privé gebruik is er geen domeinkaping of merkinbreuk.