octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Vragen en antwoorden

Algemeenoctrooienmodellendomeinnamen
handelsnamenauteursrechtmerken en naburige rechten.

Veelgestelde vragen over handelsnamen:

1. Wat is een handelsnaam?

2. Wat kan een handelsnaam zijn?

3. Biedt de handelsnaamwet ook bescherming voor het beeldmerk of logo?

4. Wat biedt het handelsnaamrecht?

5. Waar kan ik een handelsnaam registreren?

6. Ontstaat het handelsnaamrecht door inschrijving bij de KvK?

7. Hoe ontstaat het recht op een handelsnaam?

8. Welke onderzoeken zijn voor een handelsnaam te adviseren?

9. Kan een merkregistratie van oudere datum conflicteren?

10. Kan een handelsnaam ook een persoonsnaam zijn?

11. Kan men de eigennaam als een handelsnaam gebruiken?

12. Hoe ontstaat het recht op een handelsnaam?

13. Moet een handelsnaam hetzelfde zijn als de inschrijving bij de KvK?

14. Wat is het Handelsregister?

15. Wanneer is er sprake van een handelsnaam?

16. Is in de voorbereidende fase de handelsnaam al beschermd?

17. Kan een handelsnaam worden overgedragen

18. Kan een handelsnaam ook in licentie gegeven worden?

19. Wiens eigendom is de handelsnaam in het geval van licentie?

Antwoorden

1. Wat is een handelsnaam? 
Onder een handelsnaam verstaat de Handelsnaamwet (HNW) de naam waaronder de onderneming gedreven wordt. Bijvoorbeeld Albert Heijn, Philips, HEMA of PatentAgent.

2. Wat kan een handelsnaam zijn? 
Een handelsnaam kan bestaan uit een woord of combinatie van woorden, maar ook uit afkortingen en zelfs cijfers.

3. Biedt de handelsnaamwet ook bescherming voor het beeldmerk of logo? 
Nee, de bescherming van de handelsnaam is beperkt tot de naam. Beeldelementen of logo’s vallen hierbuiten maar kunnen mogelijk wel via een merkenregistratie beschermd worden.

4. Wat biedt het handelsnaamrecht? 
Er wordt slechts bescherming geboden voor het voeren van een naam van een onderneming. De bescherming geldt voor een bepaald gebied en een bepaalde groep van waren en/of diensten

5. Waar kan ik een handelsnaam registreren? 
In het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) in uw regio.

6. Ontstaat het handelsnaamrecht door inschrijving bij de KvK? 
Nee, dit is een misverstand, zie ook vraag 7.

7. Hoe ontstaat het recht op een handelsnaam? 
Het recht op een handelsnaam ontstaat door het gebruik. Om andere redenen is het echter wel aan te bevelen om ook een inschrijving bij de KvK te doen.

8. Welke onderzoeken zijn voor een handelsnaam te adviseren? 
Het is aan te bevelen een onderzoek te doen in de eigen branche en naar soortgelijke namen in het handelsregister. Verder is een onderzoek in het merkenregister ook aan te bevelen.

9. Kan een merkregistratie van oudere datum conflicteren? 
Ja, daarom is het van groot belang om ook in het herkenregister een onderzoek te (laten) verrichten of er overeenstemmende merken geregistreerd zijn.

10. Kan een handelsnaam ook een persoonsnaam zijn? 
Dat klopt, persoonsnamen kunnen zeker ook handelsnamen zijn, voorbeelden zijn Philips, Heineken of Albert Heijn.

11. Kan men de eigennaam als een handelsnaam gebruiken? 
Mensen moeten zich kunnen identificeren met hun namen, daarbij zal men moeten accepteren dat er deze al gebruikt wordt als handelsnaam. Echter iemand die Albert Hein heet mag zijn naam niet gebruiken als naam voor een supermarkt. Dit om verwarring met de grootgrutter te vermijden. 

12. Hoe ontstaat het recht op een handelsnaam? 
Het recht op een handelsnaam ontstaat door het uitoefenen van een onderneming onder een deze naam.

13. Moet een handelsnaam hetzelfde zijn als de inschrijving bij de KvK? 
Nee, zo wordt de naam V&D als handelsnaam gebruikt naast de volledige handelsnaam Vroom & Dreesmann. Dit ongeacht of de naam V&D in het handelsregister staat ingeschreven.

14. Wat is het doel van het Handelsregister? 
Dit register wordt bijgehouden door de KvK en het doel ervan is het verstrekken van informatie omtrent de ingeschreven ondernemingen zoals handelsnaam of handelsnamen, rechtsvorm en verantwoordelijke personen.

15. Wanneer is er sprake van een handelsnaam? 
De onderneming moet een zekere periode actief zijn, het is onvoldoende als de naam maar af en toe gebruikt wordt. Verder moet de handelsnaam voor het publiek kenbaar zijn, alleen intern gebruik is niet voldoende. Bovendien is gebruik door een personeel of beperkt publiek zoals Appie Happie voor Albert Heijn geen handelsnaamgebruik.

16. Is in de voorbereidende fase de handelsnaam al beschermd? 
Ja, maar spoedige inschrijving in het handelsregister is dan temeer aanbevolen.

17. Kan een handelsnaam worden overgedragen 
In principe wel maar de overdracht van de handelsnaam mag niet tot misleiding bij het publiek leiden. Zo mag een naam alleen worden overgedragen samen met de onderneming.

18. Kan een handelsnaam ook in licentie gegeven worden? 
Ja, een derde kan toestemming krijgen om door middel van een licentie de handelsnaam te gebruiken voor de eigen onderneming. Dat gebeurt meestal tegen een bepaalde licentievergoeding of royalty.

19. Wiens eigendom is de handelsnaam in het geval van licentie? 
De handelsnaam blijft eigendom van de eerste gebruiker of de licentiegever.