octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Vragen en antwoorden

Algemeenoctrooienmodellendomeinnamen
handelsnamenauteursrechtmerken en naburige rechten.

Veelgestelde vragen over modellen (designs):

1. Wat is een model?

2. Wat kan ik als model beschermen?

3. Waar moet mijn model aan voldoen?

4. Hoe weet ik of mijn model aan het vereiste criterium “nieuwheid” voldoet?

5. Hoe weet ik of mijn model het vereiste criterium ‘eigen karakter’ bezit?

6. Wanneer is mijn model een namaak

7. Is het mogelijk meerdere modellen tegelijkertijd in te dienen?

8. Wanneer ontstaat een model?

9. Wanneer ontstaat het modelrecht?

10. Bestaan er verschillende vormen van een model?

11. Waarom is het belangrijk om mijn model te registreren?

12. Hoe lang is een model geldig?

13. Bestaan er verschillende soorten modellen?

14. Wat moet ik verstaan onder een “Geschmacksmuster”?

15. Iemand maakt zonder toestemming gebruik van mijn model, wat kan ik doen?

16. Ik wordt door een ander verdacht van het plegen van inbreuk op een model, wat moet ik doen?

17. Wat moet ik doen bij een model, waarvan ik al eerder gebruikmaak, dan de modelhouder?

18. Hoe lang duurt het voordat ik daadwerkelijk een model-depot verkrijg?

19. Aan welke soort kosten moet ik denken bij een model-depot?

20. Ik wil gebruikmaken van bestaande tekeningen en/of afbeeldingen, wat kan ik doen?

Antwoorden

1. Wat is een model? 
Een model is het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp.

2. Wat kan ik als model beschermen? 
Voor bescherming komen in aanmerking; driedimensionale modellen, zoals meubels, huishoudelijke apparaten, kleding, schoeisel, verpakkingen, speelgoed etc. en tekeningen met een tweedimensioneel aspect, bijvoorbeeld een patroon of dessin van onder meer behang, textiel en weefsels.

3. Waar moet mijn model aan voldoen? 
Om voor modelbescherming in aanmerking te komen, met een model aan de volgende twee vereisten voldoen: nieuw en een eigen karakter bezitten.

4. Hoe weet ik of mijn model aan het vereiste criterium “nieuwheid” voldoet? 
Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Dit is vorm van ‘relatieve’ nieuwheid in plaats van ‘absolute’ nieuwheid bij een octrooi. Met andere woorden het model moet nieuw zijn in een land en/of branche, waar het gebruikt wordt.

5. Hoe weet ik of mijn model het vereiste criterium ‘eigen karakter’ bezit? 
Een model bezit een eigen karakter, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de indruk van de algemene modellen die bekend zijn voor het publiek.

6. Wanneer is mijn model een namaak? 
Modellen die slechts in onbelangrijke details van bestaande modellen verschillen, komen in aanmerking voor namaak.

7. Is het mogelijk meerdere modellen tegelijkertijd in te dienen? 
Ja, er bestaan namelijk twee soorten depots. Gaat het om ιιn tekening of model, dan is er sprake van een enkelvoudig depot; bij meerdere modellen of tekeningen, tot maximaal 50, wordt er gesproken van een meervoudig depot. Een meervoudig depot is bijvoorbeeld van toepassing als u gelijkertijd een tafel, een stoel en een lamp wilt registreren. Bij een meervoudig depot wordt een afnemend tarief gehanteerd. Hoe meer modellen in een meervoudig depot zijn ondergebracht, hoe lager de kosten per gedeponeerd model worden.

8. Wanneer ontstaat een model? 
Een model ontstaat op het moment dat het wordt gebruikt of een begin hiermee wordt gemaakt.

9. Wanneer ontstaat het modelrecht? 
Het modelrecht ontstaat indien binnen de termijn van 12 maanden na de eerste openbaarmaking, in principe door de ontwerper zelf, ingediend wordt.

10. Bestaan er verschillende vormen van een model? 
Ja, de twee vormen, die voor een model bestaan zijn: een niet-ingeschreven model en een ingeschreven model.

11. Waarom is het belangrijk om mijn model te registreren? 
Een ingeschreven model heeft een uitsluitende karakter van het recht om derden te verbieden het model te vervaardigen, aanbieden, in handel te brengen, invoeren, uitvoeren en op voorraad te hebben. Aan het niet-ingeschreven model is alleen het recht verbonden om namaak te beletten. Met andere woorden een ingeschreven model geeft een grotere rechtszekerheid dan een niet ingeschreven model.

12. Hoe lang is een model geldig? 
Een ingeschreven model is maximaal 25 jaar geldig, terwijl een niet-ingeschreven model maximaal 3 jaar bescherming geniet.

13. Bestaan er verschillende soorten modellen? 
Ja, er kan gebruik worden gemaakt van een drietal verschillende soorten modellen die op basis van elkaar of onafhankelijk van elkaar ingediend kunnen worden, te weten het Benelux-depot, gemeenschapsmodel en internationale depot. Het Benelux-depot (3 landen), zoals de naam al aangeeft, beschermt modellen binnen de Benelux en kan aangevraagd worden bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen te Den Haag. Voor een Europese model of wel een gemeenschapsmodel kan bescherming aangevraagd worden voor de gehele Europese Unie (25 landen) bij het OAMI te Alicante, Spanje. Tevens is het mogelijk aan de hand van een internationale depot (41 landen) bescherming te krijgen voor u model bij het WIPO te Genθve, Zwitserland. Echter het is ook mogelijk op nationaal niveau, land per land een model te deponeren. Natuurlijk brengen de verschillende soorten modellen, ook verschillende kosten en vergoedingen, met zich mee.

14. Wat moet ik verstaan onder een “Geschmacksmuster”? 
Een Geschmacksmuster is de Duitse benaming voor het Nederlandse woord model (Engels: (patent) design en Frans: dessin of modele).

15. Iemand maakt zonder toestemming gebruik van mijn model, wat kan ik doen? 
De inbreukmaker desbewust maken van het feit dat hij mogelijk inbreuk maakt door middel van een “desbewustheidsexploot”. Indien dit niet voldoende is vervolgens een “waarschuwingsexploot” versturen, waarin u meedeelt een model te hebben en verzoekt de inbreukmaker te stoppen met de inbreukmakende activiteiten, voordat u een aanvang wil maken met een rechtszaak.

16. Ik wordt door een ander verdacht van het plegen van inbreuk op een model, wat moet ik doen? 
Het is mogelijk de vereiste twee kenmerken van het model: nieuwheid en een eigen karakter aan te vechten door het opstarten van een nietigheidsprocedure of een rechtszaak. Indien het gebruikte model voor een geοnformeerde gebruiker een namaak is van het gedeponeerde model, direct stoppen met alle activiteiten, om erger te voorkomen.

17. Wat moet ik doen bij een model, waarvan ik al eerder gebruikmaak, dan de modelhouder? 
U kunt zich beroepen op het recht van voorgebruik voor het model, als u aan kan tonen dat u eerder dan de indieningsdatum het model gebruikte of een serieuze begin hiermee gemaakt hebt. Echter de beschermingsomvang is beperkter van omvang dan een gedeponeerd model.

18. Hoe lang duurt het voordat ik daadwerkelijk een model-depot verkrijg? 
De periode van indiening tot verkrijgen van het model-depot neemt 3 maanden in beslag.

19. Aan welke soort kosten moet ik denken bij een model-depot? 
Bij het verkrijgen en behouden van een model spelen in het algemeen de volgende vergoedingen en belastingen een rol: aanvraagkosten en vernieuwingstaksen. Dus niet alleen zijn er kosten verbonden aan het verlenen van een octrooi, maar ook aan het handhaven ervan, de vernieuwingstaksen. Let wel, betaalt u de taksen niet, dan vervalt het modelrecht.

20. Ik wil gebruikmaken van bestaande tekeningen en/of afbeeldingen, wat kan ik doen? 
Indien het om modelbescherming gaat kunt u onderzoeken of het model nog geldig is. Indien dit zo is dan zit er niets anders op om een licentie aan te vragen bij de modelhouder. Echter bij tekeningen en/of afbeelddingen is veelal ook het auteursrecht van toepassing, waardoor u niet ontkomt aan het aanvragen van een licentie.