octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Vragen en antwoorden

Algemeenoctrooienmodellendomeinnamen
handelsnamenauteursrechtmerken en naburige rechten.

Veelgestelde vragen over naburige rechten:

1. Wat zijn naburige rechten?

2. Wat wordt door de naburige rechten beschermd?

3. Wat voor rechten kennen de naburige rechten de rechthebbers toe?

4. Wat verstaat men over uitvoerend kunstenaar?

5. Moet de uitvoering van de uitvoerend kunstenaar duidelijk een persoonlijk stempel dragen om in aanmerking te komen voor de bescherming?

6. Heeft de rechthebbende van naburige rechten ook recht op een vergoeding?

7. Hoelang blijven naburige rechten geldig?

8. Kunnen de naburige rechten worden overgedragen?

9. Wat zijn persoonlijkheidsrechten?

10. Is de overtreding van de Wet op de naburige rechten strafbaar?

11. Hoe worden de vergoedingen op naburige rechten ontvangen en verdeeld?

Antwoorden

1. Wat zijn naburige rechten? 
De naburige rechten zijn rechten die naast het auteursrecht bestaan en dienen ter bescherming van de bepaalde prestaties die niet vallen onder de auteursrechtelijk beschermde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, maar die daarmee wel te vergelijken zijn, daarom de naam naburige rechten.

2. Wat wordt door de naburige rechten beschermd? 
Naburige rechten dienen ter bescherming van de prestaties van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen, omroeporganisaties en filmproducenten.

3. Wat voor rechten kennen de naburige rechten de rechthebbers toe? 
Naburige rechten geven de rechthebbers, de uitvoerende kunstenaars of producenten, het recht om te beslissen over opname, verveelvoudiging en uitzending van hun prestatie (ook i.v.m. een billijke vergoeding).

4. Wat verstaat men over uitvoerend kunstenaar? 
In art. 1 van Wet op de naburige rechten (WNR) is een aantal definities opgenomen: “Uivoerende kunstenaar is de toneelspeler, zanger, musicus, danser en iedere andere persoon die een werk van letterkunde of kunst opvoert, zingt, voordraagt of op enige andere wijze uitvoert, alsmede de artiest, die een variété- of circusnummer of een poppenspel uitvoert”.

5. Moet de uitvoering van de uitvoerend kunstenaar duidelijk een persoonlijk stempel dragen om in aanmerking te komen voor de bescherming? 
Nee. Of de uitvoering wel of niet een persoonlijke stempel draagt en daaraan eventueel te herkennen is, of de uitvoering van een goede kwaliteit is e.d. doet er niet toe. Iedere uitvoering is beschermd.

6. Heeft de rechthebbende van naburige rechten ook recht op een vergoeding? 
Ja. De uitvoerend kunstenaar en de producent hebben het recht een billijke vergoeding te ontvangen bij het uitlenen van een opname.

7. Hoelang blijven naburige rechten geldig? 
De naburige rechten blijven 50 jaar geldig te rekenen vanaf de 1e januari van het jaar, volgend op dat waarin de uitvoering heeft plaatsgehad, het fonogram is vervaardigd of het programma voor het eerst is uitgezonden.

8. Kunnen de naburige rechten worden overgedragen? 
Ja. De naburige rechten kunnen over het algemeen worden overgedragen, met uitzondering van  persoonlijkheidsrechten van de kunstenaars en het vergoedingsrecht van de zanger of musicus bij verhuur van CD ’s of dergelijke.

9. Wat zijn persoonlijkheidsrechten? 
Zoals bij auteursrecht geldt het voor naburige rechten ook dat de uitvoerend kunstenaar naast de naburige rechten ook nog een aantal persoonlijkheidsrechten heeft, zo heeft hij er bijvoorbeeld het recht op vermelding van zijn naam op de opname, maar ook dat het werk niet verminkt wordt.

10. Is de overtreding van de Wet op de naburige rechten strafbaar? 
Ja. De overtreding hiervan is zeker strafbaar, men kan bijvoorbeeld één jaar gevangenisstraf krijgen bij het uitzenden of verspreiden van opnames zonder toestemming.

11. Hoe worden de vergoedingen op naburige rechten ontvangen en verdeeld? 
Het ontvangen zowel als verdeling van de vergoedingen op naburige rechten worden uitgevoerd door de door de overheid aangewezen organisaties, namelijk SENA en NORMA. SENA staat voor “Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten” en NORMA voor “stichting Naburige Rechten Musici en Acteurs”.