octrooien modellen merken handelsnamen auteursrecht licenties
   onderzoek aanvragen depots registraties advies voorlichting

Vragen en antwoorden

Algemeenoctrooienmodellendomeinnamen
handelsnamenauteursrechtmerken en naburige rechten.

Veelgestelde vragen over octrooien (patenten):

Ga naar pagina: (1) (2) (3):

1. Kan ik ook in het buitenland octrooi aanvragen?

2. Geldt een octrooi ook in het buitenland?

3. Hoe vraag ik een octrooi aan in het buitenland?

4. Kan ik rechtstreeks in het buitenland octrooi aanvragen?

5. Wat is een internationale procedure?

6. Wat is een regionale procedure?

7. Wat betekent EP?

8. Wat betekent PCT?

9. Wat is het verschil tussen de EP en de PCT procedure?

10. Wat  is een wereldoctrooi?

11. Wanneer kan ik in het buitenland octrooi aanvragen?

12. Moet ik eerst een Nederlands octrooi hebben om in het buitenland octrooi aan te vagen?

Antwoorden

1. Kan ik ook in het buitenland octrooi aanvragen? 
Ja, het is inderdaad mogelijk in de meeste landen ter wereld octrooi aan te vragen. Maar buiten de grenzen van het land waar het octrooi is verleend, biedt het octrooi echter geen bescherming.

2. Geldt een octrooi ook in het buitenland? 
Nee, een octrooi is een nationaal recht en is dus enkel geldig in het land waar het octrooi is verleend.

3. Hoe vraag ik een octrooi aan in het buitenland? 
Dan kan rechtstreeks via een lokale agent in het betreffende land of via een zogenaamde internationale procedure.

4. Kan ik rechtstreeks in het buitenland octrooi aanvragen? 
Men kan ook rechtstreeks in het betreffende land een octrooi aan vragen met behulp van een lokale agent maar vraag uw adviseur of een internationale procedure niet beter is.

5. Wat is een internationale procedure? 
Met een internationale procedure kan men vanuit Nederland in het buitenland een octrooi aanvragen. Is men enkel geïnteresseerd in de belangrijkste Europese landen ligt de zogenaamde EP procedure voor de hand, heeft men (ook) interesse in landen buiten Europa, bijvoorbeeld VS, Australië, Canada, Japan etcetera, ligt een zogenaamde PCT procedure voor de hand.

6. Wat is een regionale procedure? 
Een regionale procedure is bijvoorbeeld de EP procedure want die is beperkt tot de Europese landen die hierbij aangesloten zijn (regio).

7. Wat betekent EP? 
EP betekend European Patent en is de naam van de octrooiaanvraag procedure die kan leiden tot een octrooi in één of meer landen die verbonden zijn (contractstaten).

8. Wat betekent PCT? 
PCT betekent Patent Convention Treaty en is de naam van een procedure om in de aangesloten landen een octrooi aan te vragen.

9. Wat is het verschil tussen de EP en de PCT procedure? 
De EP procedure is een aanvraagprocedure die tevens kan leiden tot een octrooi in één of meer aangesloten Europese landen.

De PCT procedure is een procedure die beperkt is om alleen in de aangesloten landen een octrooi aan te vragen.

10. Wat  is een wereldoctrooi? 
Een wereldoctrooi bestaat eigenlijk niet, bedoeld wordt een PCT procedure waarmee men in de meeste landen van de wereld een octrooi kan aanvragen. De octrooiaanvraag krijgt dan wel een nummer dat begint met de letters WO.

11. Wanneer kan ik in het buitenland octrooi aanvragen? 
U kunt in principe rechtstreeks in het buitenland een octrooi aanvraag in te dienen maar u kunt dit ook doen binnen 12 maanden nadat u de Nederlands aanvraag heeft ingediend.

12. Moet ik eerst een Nederlands octrooi hebben om in het buitenland octrooi aan te vagen? 
Nee, dat hoeft niet. Overigens wordt een Nederlands octrooi na 18 maanden verleend maar moet u binnen 12 maanden beslissen om het buitenland uw aanvraag door te zetten.

Ga naar pagina: (1) (2) (3):